جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

یک عضو هیئت علمی دانشگاه چالش‌ها و موانع پیش‌روی سند اسلامی ایرانی پیشرفت را تشریح کرد و افزود: سند باید به سه معضل رانت، خشونت و اجرا توجه اساسی کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: برنامه ریزی یکپارچه، پایدار و دارای هدف، از ضروریات تحقق برنامه های توسعه است که می بایست به دور از فضای سیاسی و حاشیه های آن تهیه شود و بدون تاثیر از تغییرات در دولت، کشور را مدیریت کند.

استادیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه‏ های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش‏بنیان و کاهش هزینه‏های کسب و کار از تدابیر سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت است.

رییس مرکز مطالعات مبانی و مدل‌های اقتصادی گفت: در اندیشه اسلامی، عدالت در صدر هدفهای اولیه‌ی همه‌‌ی بعثتهای الهی است.

Back to top