جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زیرساخت لازم برای برگزاری جلسات به صورت غیر حضوری در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نشانی زیر فراهم شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های شهید مطهری به اتمام رساندن طرح‌های ناتمام و بنیادین انقلاب بود، گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از مقوله‌های مهم کشور است که تحقق آن به پشتوانه نظری در حوزه فلسفه سیاسی نیاز دارد با داشتن نظریه‌ای واحد و منسجم در این زمینه، می‌توان از مبانی به افق رسید.

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: یکی از تفاوت‌های الگو با اسناد برنامه‌ای بلند مدت سایر کشورها، توجه به عرصه فکر و فرهنگ به عنوان زیربنای تمدن است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست هم اندیشی بررسی و نقد جایگاه عدالت اقتصادی با مشارکت اندیشکده عدالت مرکز الگو و گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، در روز چهارشنبه 21 دی ماه 1398 در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد.

Back to top