جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

رئیس اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای اجرای کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور یک ضرورت اساسی است.

یک عضو اندیشکده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت موارد اساسی که نقش بسیار مهمی در تأمین، تکمیل و تداوم چرخه تولید دارد را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم عضو اندیشکده فرهنگ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به تبیین جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

عضو اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اگر اندیشمندان و متفکران اسلامی بتوانند سند و الگویی را برای ایجاد یک تمدن نوین اسلامی طی چند دهه آینده به درستی بنیانگذاری کنند، به بشریت خدمت سترگی خواهند کرد و این سند مستضعفان عالم را از گرفتاری های بی‌شمار نجات خواهد داد.

Back to top