جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی گفت: حاصل نتایج مباحثه با دوستان این است که هیچ الزامی مهمتر از تحول در نظام آموزش و پرورش نداریم. تا مادامی که در تربیت نیروی انسانی اصلاح و تحول صورت نگیرد، احتمال شکست در سایر اهداف سند قوت می‌گیرد.

دبیر اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: بهره‌وری پایین و هزینه بالای تولید محصولات کشاورزی در کشور با وجود پرداخت یارانه‌های زیاد به‌ویژه در بخش انرژی و آب نشان می‌دهد کشاورزان و بهره‌برداران هنوز از ابزار، دانش و فناوری روز برای مدیریت پایدار و افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید برخوردار نیستند.

رییس اندیشکده معنویت مرکز الگو گفت: ایجاد سامانه اجرای بهینه و مطلوب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم بسترسازی‌های اقتصادی، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی و همسویی نهادهای قانونگذاری و سیاست‌گذاری کلان با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

استاد دانشگاه تهران چالش‌ها و موانع پیش‌روی صنعت کشاورزی کشورمان را از ابعاد مختلف مورد واکاوی قرار داد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر علی‌اکبر مهرابی در سومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، درباره الزامات شکوفایی کشاورزی ایران سخنرانی کرد.

Back to top