یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست سالانه اندیشکده امنیت و دفاع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با حضور رییس مرکز، اعضاء اندیشکده ها و مدعوین از نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و انتظامی در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست سالانه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی به ریاست دکتر زالی و با حضور اعضای اندیشکده و مدعوین از سازمان های مختلف تشکیل گردید،

در نشست سالانه اندیشکده فقه و حقوق اسلامی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار شد، موضوع «بررسی فقهی-حقوقی هوش مصنوعی با محوریت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اندیشکده امور اجتماعی،جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: برای اجرای کامل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحول نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرایی کشور یک ضرورت اساسی است.

Back to top