شنبه, ۲۳ تیر ۱۴۰۳
 • نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی
  نشست تخصصی هوش مصنوعی و خلاقیت های انسانی
 • تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  تک نگاشت های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • کنگره پیشگامان پیشرفت
  کنگره پیشگامان پیشرفت
 • نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
  نشست مشترک نمایندگان آکادمی حکمرانی چین با رؤسای اندیشکده های مرکز
 • نشست اندیشه‌ورزی اندیشکده سیاست
 • نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  نشست بازخوانی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • نشست تعاملی
 • هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب
  دیدار اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رهبر معظم انقلاب

پیشرفت بجای توسعه

كلمه‌ى «پيشرفت» را ما با دقت انتخاب كرديم؛ تعمداً نخواستيم كلمه‌ى «توسعه» را به كار ببريم. علت اين است كه كلمه‌ى توسعه، يك بار ارزشى و معنائى دارد؛ التزاماتى با خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه نيستيم، موافق نيستيم. ما نمي‌خواهيم يك اصطلاح جاافتاده‌ى متعارف جهانى را كه معناى خاصى را از آن مي‌فهمند، بياوريم داخل مجموعه‌ى كار خودمان بكنيم. ما مفهومى را كه مورد نظر خودمان است، مطرح و عرضه مي‌كنيم؛ اين مفهوم عبارت است از «پيشرفت». معادل معناى فارسى پيشرفت را مي‌دانيم؛ مي دانيم مراد از پيشرفت چيست. تعريف هم خواهيم كرد كه منظور ما از اين پيشرفتى كه در فارسى معنايش روشن است، چيست؛ پيشرفت در چه ساحت‌هائى است، به چه سمتى است. مفهوم پيشرفت، براى ما مفهوم روشنى است. ما «پيشرفت» را به كار مي‌بريم و تعريف مي‌كنيم كه مقصود ما از پيشرفت چيست.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی

مسئله‌شناسي ايران؛ قدم اول تدوین پیش نویس سند الگو

در ابتدای کار (تدوین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت) بيش از هفتاد مسئله، با هدف شناسايي مسائل اساسي کشور از جمله وابستگي اقتصاد کشور به صادرات مواد خام، گستردگي ساختاري و کندی عملکرد دولت، ضعف عزم بر عدالت که داراي ريشه‌هاي عميق و نيازمند راه‌حل‌هاي بلندمدت، تحت عنوان مسئله‌شناسي ايران به انجام رسيد. اين مسائل با طراحي براي شکوفاسازي قابليت‌هاي ماندگار ملي شامل: فرهنگ غني اسلامي‌ ‌ايراني، نيروي انساني مستعد، منابع طبيعي فراوان و موقعيت جغرافيايي ممتاز که در دنيا کم‌نظير است، از طريق تدابير مؤثر براي نيل به افق الگو، پاسخ داده شد.

برگرفته از: مقدمه پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

Back to top