یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

استاد دانشگاه اصفهان گفت: اخلاق به دلایل مختلف و به شیوه‌های متعدد می‌تواند بر توسعه اثر بگذارد و در بسیاری از نظریات برجسته توسعه می‌توان این مفهوم را ردیابی کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ گفت: اگرچه وجود جاذبه‌های مذهبی شرط لازم توسعه قطب‌های گردشگری مذهبی است، اما کافی نبوده و تا زمانی‌که زیرساخت‌های مساعد و مطلوب برای میزبانی گردشگر فراهم نباشد، جاذبه‌ها، هر چه قدر هم منحصربه‌فرد، توانایی عرض اندام ندارند. 

دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: اجرای الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، الزامات و بایسته‌هایی دارد که پایبند نبودن به آن‌ها، مسیر اجرای الگو را کند و حتی متوقف خواهد کرد و الگو در حد شعار باقی خواهد ماند.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، برترین راهبرد فرابردی گام دوم انقلاب اسلامی به منظور فرارفت از چالش کارامدسازی ملی به ویژه کارآمدی دولتی به امید تحقق چشم انداز تمدن‌سازی فراملی نوین اسلامی ایرانی به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه آن است.

Back to top