جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

یک استاد دانشگاه ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی را تشریح کرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  دکتر محمدزکی احمدی در نشست بعدازظهر نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، به تشریح دیدگاه‌هایش در خصوص ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی با تاکید بر شاخص آزادی سیاسی پرداخت و افزود: شاخص توسعه انسانی در خصوص آزادی از منظر فقه سیاسی شیعه با روش اجتهادی و تفسیری را مورد بحث قرار دادم. دیگر شاخص‌های سیاسی توسعه انسانی مثل عدالت، کرامت، امنیت انسانی، شایسته سالاری، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مشارکت سیاسی نیاز به تبیین مستقل دارد.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی گفت: شعار «نه شرقی، نه غربی» بیان تمثیلی طرز تفکر جمهوری اسلامی نسبت به قدرت‌های بزرگ و پیمان‌های نظامی و سیاسی متعلق به آن‌ها  در جهت حفظ استقلال کشور است

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری است.

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان گفت: مهم‌ترین مسئله در جامعه کنونی ما پاسخگو نبودن مسؤولین  و مدیران، پس از کسب آرای عمومی در انتخابات  است. در واقع مردم‌سالاری پس از تبلیغات پرهزینه برای دریافت رأی مردم متوقف می‌شود و پس از انتخاب شدن، توجهی به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف نمی‌شود و قوانینی که اجرای آن به نفع این اقشار است، به آسانی نادیده گرفته می‌شود.

Back to top