جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، برترین راهبرد فرابردی گام دوم انقلاب اسلامی به منظور فرارفت از چالش کارامدسازی ملی به ویژه کارآمدی دولتی به امید تحقق چشم انداز تمدن‌سازی فراملی نوین اسلامی ایرانی به ویژه در گام دوم انقلاب اسلامی و بیانیه آن است.

استاد دانشگاه شاهد گفت: تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت  از ابعاد گوناگون، يك اتفاق نيك، مهـم و بي سابقه در امر برنامه ريزي توسعه است. ايـن نقطه عطـف تاريخي در ايران اسلامي، البته پديده اي نوپاست، از اين رو تبيين ابعاد مختلف آن براي ايجاد دركي مشترك، هماهنگ، روشـن و شـفاف از موضوع ضروري است.

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: تصور می‌شد الگو و مدل توسعه کشور را می‌توان همانند كالا وارد كرد و با آن، مسائل کشور را حل کرد و به نقطه مطلوب رسید در حالی که  اصلا اینطور نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) گفت: در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باید شاهد یک نوع تغییر نگاه باشیم، تغییر نگاه از نگاه خودخواهانه و نفع‌محور حاکم بر غرب به نگاه مبتنی بر ایثار و از خودگذشتگی در جامعه ایران.

Back to top