جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

loading...
نشست های علمی
کنفرانس
کنگره
نشست های علمی
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

نشست اندیشکده سیاست

1403/03/05 8 10 -

نشست اندیشکده آمایش

1403/03/05 8 10 -
کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

کنفرانس چهاردهم

اردیبهشت 1404      

انتخاب رساله های برتر

اردیبهشت 1404      
کنگره پیشگامان پیشرفت
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

اردیبهشت 1404      

پنجمین کنگره مشترک انجمن علمی روان شناسی خانواده ایران و اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «کیفیت روابط در خانواده ایرانی» با حضور اندیشمندان و پژوهشگرانی از دانشگاه های تهران، شهید چمران، تبریز، یزد، اصفهان و... و با حضور سرکار خانم دکتر دورتی اونیل زوج درمان آمریکائی برگزار شد.

در‌ نشست سالانه اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  دکتر رحمت الله قلی پور عضو اندیشکده و در جمع اعضای اندیشکده سیاست، بحثی پیرامون "حکمرانی خوب و حکمرانی شرکتی" را به عنوان راه حل خوبی برای رسیدن به شفافیت و پاسخگویی بهتر مطرح کرد.

نشست سالانه اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی باعنوان چالش های اجتماعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:انسجام اجتماعی و پیشرفت در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور رییس، اعضای اندیشکده و با شرکت دکتر واعظ زاده رییس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دیگر مدعوین به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد.

Back to top