یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در ادامه سلسله نشست های اندیشه ورزی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجاه و نهمین نشست اندیشه ورزی؛ با سخنرانی آیت الله محمد قاینی عضو اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد درس خارج حوزه علمیه برگزار خواهد شد.

در این نشست نقش پارک های علم و فناوری در تقویت اکوسیستم نوآوری کشور (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر) با سخنرانی دکتر فرهنگ فصیحی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ عضو هیات مدیره و رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین چگونگی تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور؛ الزامات و سازکارها با سخنرانی دکتر علی بابایی؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرکل دفتر فناوری وزارت صمت و دبیر کل کارگروه ملی صنعت دانش بنیان دیگر موضوع مورد بررسی در این نشست خواهد بود.

دبیرخانه اندیشکده خانواده اعلام کرد، این اندیشکده‌ بر آن است تا موضوع تبیین و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی و اثرگذاری آن در آینده کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهد.

loading...
نشست های علمی
کنفرانس
کنگره
نشست های علمی
عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

نشست اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی

1403/03/02 14 16 -
کنفرانس های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

چالش ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1403/02/26 07:30 17:30 vcf.olgou.ir

چالش ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1403/02/27 08:00 10:00 vcf.olgou.ir

رساله های برتر

1403/02/27 11:00 12:00 parsa.olgou.ir
کنگره پیشگامان پیشرفت
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

جوانان و تحول

1403/02/25 9 16 kpip.olgou.ir

Back to top