یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

بیست و یکمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 10 تیر ماه سال جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری در این جلسه به بیان موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه کشور پرداختند.

استاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام بعد از تعریف جنوب غرب آسیا از نگاه جغرافیدانان سیاسی به تعریفِ مفهوم ژئوپلیتیک پرداختند و اشاره داشتند که بیش از 30 تعریف در این ارتباط وجود دارد.

 ایشان فرمودند: موقعیت جغرافیایی و وزن برتر ژئوپلیتیکی ایران در جنوب غرب آسیا غیر قابل جایگزین است. ایران با داشتن یک موقعیت مرکزی نسبت به کشورهای پیرامونی (15 کشور همسایه) می‌تواند در پیدایش تشکل‌های منطقه‌ای (اقتصادی، گردشگری و سیاسی) و فعال شدن در حوزه‌های ژئوپلیتیکی مجاور ایران نقش موثر و تعیین کننده داشته باشد و فرآیند سیاسی این حوزه‌ها را تقویت کند.

دکتر سید یحیی صفوی گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین را به این صورت تعریف می‌کند که "آمایش سرزمین تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی است که به منظور ایجاد سازمان سرزمینی عقلایی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی از طریق افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در مناطق جغرافیایی، ایجاد کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه متعادل و حفظ محیط زیست، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه‌ای و هماهنگ سازی تأثیرات فضایی–مکانی سیاست‌های بخشی و سیاست‌های توسعه مناطق و محورهای خاص، با توجه به اصل وحدت سرزمینی، ملاحظات امنیتی و دفاعی و حفظ هویت اسلامی-ایرانی، به گونه‌ای عمل می کند که بتواند اهداف چشم انداز بلندمدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمینی را محقق سازد".

 سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی در ادامه بیان داشت که خداوند متعال یک سرزمین وسیع، ملت نجیب، صبور و متمدن، یک دین خوب از نوع شیعه امیرالمومنین (علیه‌السلام) و رهبرانی خردمند نظیر حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به ما عطا فرموده است. جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت و وزن برتر ژئوپلیتیکی در منطقه غرب آسیا و در قاره آسیا و در مقیاس جهانی برخوردار است و ما باید از این موقعیت برتر جغرافیایی در برنامه ششم توسعه کشور و در آمایش سرزمین نهایت استفاده را ببریم و به دنبال توسعه زیرساخت ها و روابط اقتصادی، سیاسی، گردشگری با کشورهای همسایه باشیم.

 گفتنی است تاکنون طیب‌نیا وزیر اقتصاد ودارایی، نعمت‌زاده  وزیر صنایع و شخصیت‌های دیگری از سه قوه در این نشست‌ها شرکت داشته‌اند.

Back to top