جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

رییس اندیشکده معنویت مرکز الگو گفت: ایجاد سامانه اجرای بهینه و مطلوب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم بسترسازی‌های اقتصادی، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی و همسویی نهادهای قانونگذاری و سیاست‌گذاری کلان با سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام مسعود آذربایجانی امروز در سومین روز نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد، نظام انگیزشی مطلوبش برای اجرای الگوی پیشرفت را تبیین کرد.

وی گفت: ایجاد سامانه اجرای بهینه و مطلوب سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم بسترسازی‌های اقتصادی، هماهنگی سیاست‌های داخلی و خارجی، همسویی نهادهای قانونگذاری و سیاست‌گذاری کلان با سند، آمادگی و تقویت ظرفیت نهادهای اجرایی و بیشتر از  همه تقویت عوامل انگیزشی، از قبیل افزایش باور عمومی به کارآیی سند در حل مشکلات، تقویت تفاهم نخبگانی و مشارکت مردمی، عزم و اراده جدی مسؤلین نظام و همگرایی و هم‌افزایی همه جانبه آنان در دستیابی به اهداف تعیین شده است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: انسجام درونی و بیرونی عناصر فوق و تلفیق و ترکیب آن بر اساس مؤلفه‌های علمی از مهم‌ترین اقداماتی است که موجب شکل‌گیری سامانه انگیزشی می‌شود و تلفیق منطقی عوامل انگیزشی موجب هدایت اقدامات در جهت تحقق اهداف می‌شود. از چنین منظری تحقق نظام انگیرشی نیازمند ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تقویت رویکرد مردم سالاری دینی در مجموعه نهادهای حاکمیتی، عنایت خاص به ارائه خدمات و رفاه عمومی مردم، ارتقاء و عمومیت یافتن کرامت و عزت اجتماعی، نهادینه‌سازی هویت ملی و احساس تعلق و خودارزشمندی مردم، بازسازی فرهنگ معنوی اسلام و قشری‌زدایی از آموزه‌های آن، آگاهی بخشی نسبت به پیوند عمیق آموزه‌های اخلاقی و الگوی پیشرفت، ارتقای منزلت رسانه‌های جمعی داخلی به‌مثابه شبکه ارتباطی مردم و حاکمیت، تقویت انگیزه‌های معنوی و استفاده از آن در آبادانی و عمران کشور و تقویت وحدت ملی، همبستگی قومی و اجتماعی و تقریب مذاهب اسلامی است.

Back to top