یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روند تدوین پیش‌نویس اولیه الگوی پایه پیشرفت را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) صادق واعظ‌زاده در سومین نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه پیشرفت با تشریح اهم اهداف برگزاری این نشست، اظهار کرد: طی دو سال گذشته جریان تهیه سند الگوی پایه پیشرفت بر طبق نقشه راه مربوط دنبال شده و مطالعات و تحقیقات لازم انجام گرفته است.

 به گفته رئیس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پیش‌نویس اولیه الگوی پایه پیشرفت با برداشتن گام‌هایی شامل مسئله‌شناسی کشور، آینده‌پژوهی ایران و جهان، سنجش قابلیت‌های ملی و آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده است.

وی گفت: در فاصله نشست قبلی تا این نشست دو ویرایش جدید از مبانی الگو تهیه شده است و بررسی پیش نویس بخش های الگوی پایه شامل آرمان‌ها، رسالت و افق الگو در شورای عالی مرکز، بررسی شده است.همچنین مسئله شناسی الگو شامل تدوین نظام مسائل اساسی کشور به اتمام رسیده و تدابیر پیشرفت به عنوان نزدیک‌ترین بخش الگو به عمل و اجرا تدوین شده است.

وی که در جمع اعضای شورای عالی و اندیشکده‌ها و اندیشمندان همکار مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخن می گفت با اشاره به این‌که پیش نویس اولیه الگوی پایه پیشرفت در اختیار نشست قرار گرفته است، گفت: تاکنون 12 گزارش تحقیقی تدوین و پس از نقد و اصلاح در شوراها و جلسات مختلف و متعدد در 10 جلد مدون شده که به همراه پیش نویس اولیه الگو برای بررسی و نقد و ارتقاء در اختیار جمع وسیعی از متفکران و صاحبنظران راهبردی قرار خواهد گرفت.

 رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به کار مفصلی که برای تهیه پیش نویس اولیه مبانی سند الگوی پایه پیشرفت انجام شده است، گفت: این مبانی باید پیش‌فرض‌های موجه نظری و عملی اسلامی، فلسفی و علمی جهان شمول معطوف به هدف و مسیر پیشرفت را مشخص کند.

وی ادامه داد: متن نهایی مبانی باید با ادبیات دینی و عالمانه و متقن نگارش شود و تا حد ممکن ساده‌سازی و قابل فهم برای عموم تحصیل کردگان شود همچنین باید مشتمل بر امهات مباحث اعتقادی مرتبط با پیشرفت باشد و به مباحث حساسیت برانگیز و مورد اختلاف نپردازد.

وی خاطرنشان کرد: اهم مسائل اساسی کشور که در سند الگوی پایه پیشرفت باید به آن‌ها پاسخ داده شود.براساس نظرسنجی از اعضای اندیشکده‌ها، الگو مشخص شده و با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف دسته بندی و اولویت‌بندی شد سپس نظام مسائل تشکیل و در نهایت 12 مسئله مهم کشور تعیین شد.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برخی از اهم مسائل اساسی کشور را مشتمل بر ضعف عزم عدالت در نظام تصمیم گیری کشور، عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های منطقه‌ای و سرزمینی، جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد کشور، نقص چرخه و نظام نوآوری، ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی، فقدان نظریه و ابهام در مفهوم معنویت، ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی، آب و خاک، ضعف خانواده محوری و ضعف خطرپذیری و نوآوری عنوان کرد.

 وی تدابیر پیشرفت را به عنوان تصمیمات اساسی ملی معطوف به اقدامات بلند مدتی که افق را محقق می‌سازد تعریف و موقعیت تدابیر در الگوی پایه پیشرفت را مطابق مدل ابوریحان بیرونی تشریح کرد و افزود: وضع مطلوب کشور در 50 سال آینده تحت عنوان افق مورد بررسی قرار گرفته است و حدفاصل وضع حاضر و افق باید با اجرای تدابیر الگو پیموده شود.

وی از مشخص شدن روندهای پنج دهه آینده کشور و محیط پیرامونی در مطالعات الگوی پایه پیشرفت سخن گفت و افزود: روندهای 50 سال آینده کشور در مطالعات آینده‌پژوهی الگو پایه پیشرفت مشخص شده است. تدابیر باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که موجب اصلاح روندهای نامناسب و حل مسائل اساسی کشور شود.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار امیدواری کرد که تدوین الگو بتواند به ساماندهی نظام برنامه‌ریزی بلندمدت کشور کمک کند تا هر یک از مراجع ذیربط بویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و دولت در هماهنگی کامل سهم خود را در آن ایفاد کنند.

واعظ‌زاده در پایان گفت: ان‌شاءالله از رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به پیش نویس الگوی پایه در جهت تهیه متن نهایی الگوی پایه استفاده خواهد شد.

وی همچنین افزود: نظرات مراجع عظام تقلید، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، رئیس و مسئولین قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی مراجع دیگر دریافت می‌شود و در ارتقای پیش نویس اولیه استفاده می‌شود در نهایت سند الگوی پایه پیشرفت به مقام معظم رهبری تقدیم می‌شود.

 بر اساس این گزارش، سومین نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه پیشرفت با حضور اندیشمندان حوزه و دانشگاه از جمله اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روسا و اعضای اندیشکده های الگو و تعدای از اساتید همکار مرکز از حوزه و دانشگاه در ساختمان این مرکز برگزار شد.

Back to top