جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

اكبرزاده با اشاره به همايش‌هاي برگزارشده در دو سال گذشته در راه ارايه الگوي اسلامي توسعه به كنفرانس اخير اشاره كرده و عنوان كردند كه مقاله هاي ارسالي به دبيرخانه كنفرانس نسبت به سال قبل سي درصد افزايش داشته است.

وي در ادامه با اشاره به بر شمردن اهداف كلان اين كنفرانس افزودند: از جمله اهداف راهبردي اين گردهمايي علمي، دسترسي به آخرين يافته هاي پژوهشي در رصد فعالیت‌های علمي در زمينه كنفرانس، بهره گيري از ظرفیت‌های علمي كشور براي پاسخگويي به برخي پرسش‌های بنيادين و كك به تكميل بخشي از مدل مفهومي الگو در كنار موج آفريني و جريان سازي فكري از طريق جلب مشاركت گسترده صاحب‌نظران فكر است.

دكتر هادي اكبرزاده در ادامه سخنراني خود با استناد به فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامي عنوان كردند كه سندي كه با بهره گيري از ظرفيت علمي و نخبگاني كشور ارايه خواهد شد بالاترين سند برنامه اي كشور خواهد بود و برنامه هاي توسعه و حتي چشم انداز در ذيل آن قرار خواهند گرفت.

وي مجدداً با اشاره به سخنان رهبري ادامه داد: تعبير رهبري از اين سند «طراحی الگو در واقع ارائه‌ی محصول انقلاب اسلامی و پی ریزی یک تمدن نوین و پیشرفته بر مبنای تفکر و اندیشه اسلامی است». بر همين اساس بدیهی است که امری چنین مهم نمی‌تواند توسط یک مجموعه محدود و در يك افق زماني كوتاه محقق شود و لازم است همه‌ي ظرفيت علمي، نخبگاني، مدیریتی و حاکمیتی كشور در يك برنامه هماهنگ و هم افزا با عزمی ملی و صبر و سخت کوشی و اخلاص جهادی به ميدان بيايد.

وي افزود: تاسيس يك مركز خاص براي ساماندهي و راهبري فعاليت‌هاي مربوط به الگو زير نظر مستقيم رهبر فرزانه انقلاب که در تجربه سند نویسی های کشور بی سابقه است نشان از اهميت و ژرفای کار و ماهیت بلندبرد و بلندمدت آن دارد. واقعیت آن است که پيچيدگي و عمق مباحث مربوط به الگوي اسلامي ايراني پیشرفت و تنوع ساحت‌ها و گستردگی حوزه های اثر گذاری آن به گونه‌اي است كه دسترسي به پاسخ‌هاي نهايي طي يك يا چند كنفرانس هر چند با کیفیت بالا دور از انتظار است؛ لذا آنچه در این گونه همایش‌ها ارائه خواهد شد گرچه بسيار ارزشمند و راهگشا است ليكن نه كلام آخر كه غالباً نقطه آغاز پژوهش‌های عميق و نظریه‌پردازی‌های عالمانه بعدي خواهد بود.

دكتر اكبرزاده در ادامه عنوان كردند كه امروز جامعه علمی و نخبگانی ما با این سؤال اساسی روبرو ست که علیرغم دسترسی به مدل‌های متنوع توسعه با پشتوانه نسبتاً عمیق علمی چه نیازی به طراحی الگوی بومی پیشرفت داریم؟ آیا ورود به این عرصه به معنای نادیده گرفتن میراث علمی بشریت نیست؟ آیا بهتر نیست یکی از الگوهای رایج را که با شرایط جامعه ما انطباق بیشتری دارد برگزیده و مبنای عمل قرار دهیم؟ واقعیت آن است که اگر هدف نهایی الگوهای توسعه را تأمین زندگی سعادتمندانه و نیک بختی برای آحاد جامعه تلقی نماییم، با توجه به اینکه مفاهیمی نظیر سعادت، خوشبختی و فلاح دارای بار ارزشی هستند، به دلیل تفاوت اساسی در مبانی معرفتی و فلسفی و محدود انگاشتن عرصه حیات به زندگی دنیایی و بی اعتنایی به مبدأ و معاد نمی‌توانند پیشرفت همه جانبه مورد نظر اسلام را تأمین نمایند. ضمن آنکه این مدل‌ها به دلیل تعریف ناقص از انسان در عمل نیز نتوانسته‌اند بشریت را به سرمنزل مقصود رهنمون سازند به گونه ای که امروزه حتی جوامع صنعتی نیز با چالش‌های بنیادین مواجه هستند.

وي با اشاره به اين نكته كه البته این بدان معنا نیست که خود را از دستاوردهای علمی بشر و تجربیات عینی جوامع مختلف به ویژه در حوزه راهبردها محروم نماییم، افزود: شناخت و آسیب شناسی نظریه های رایج توسعه و ارزیابی میزان سازگاری آن‌ها با مبانی اسلام و ویژگی‌های جامعه ایران و بررسی تجارب توسعه در دیگر کشورها از پیش نیاز های ضروری طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محسوب می‌شود. این همایش بر آن است که یک فضای هم فکری وهم اندیشی عالمانه برای پرداختن به این مباحث اساسی فراهم آورد.

دكتر اكبرزاده با اشاره به رشد 30 درصدي مقالات در اين کنفرانس گفت: در مدت تعیین شده برای دریافت مقالات جمعاً تعداد 265 مقاله به دبيرخانه كنفرانس واصل شد. از بین مقالات دریافتی و پس از انجام داوری‌های تخصصی نهايتاً 140 مقاله براي ارائه پذيرفته شد که 64 مقاله به صورت شفاهي و مابقی به صورت پوستر ارائه خواهد شد. کميته علمي كنفرانس به ریاست همکار محترم جناب آقای دکتر پناهی که از صاحب نظران ممتاز کشور می‌باشند طي 9 جلسه کاری مباحث محتوايي كنفرانس را مديريت، راهبری و نظارت نمود.

وي ادامه داد: هیئت داوران با انجام داوری‌های تخصصی زیر نظر مستقیم رییس محترم کمیته علمی و صرف زمانی در حدود 600 نفر ساعت كليه مقالات را با دقت ارزيابي و نهایتاً برترین‌ها را جهت ارایه در کنفرانس برگزید. کمیته اجرایی و زیر گروه های مرتبط با آن طی جلسات متعدد امور اجرايي كنفرانس را برنامه‌ريزي و عملیاتی كردند. آنچه امروز شاهد آن هستید حاصل تلاش فشرده چندین ماهه است که به همت جمع کثیری از دلبستگان پیشرفت کشور محقق شده است.

اما دکتر اكبرزاده در آخر با دعوت از پژوهشگران براي ارايه مقاله در کنفرانس بعدي درباره برگزاري کنفرانس آتي نيز گفت: طبق مصوبه شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و در چارچوب نقشه راه و فرایند طراحی الگو چهارمین کنفرانس سالانه با عنوان «پیشرفت ایران : گذشته، حال، آینده» در بهار 1394 برگزار خواهد شد. هدف کنفرانس چهارم آن است که با آسیب شناسی روند تاریخی و فراز و فرود های پیشرفت کشور در سده های گذشته و ارایه تصویری شفاف و دقیق از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر پیشرفت کشور زمینه دسترسی به یک فراتحلیل آینده پژوهانه و آینده‌نگرانه در راستای تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را فراهم نماید؛ لذا از هم اکنون از همه اندیشمندان، صاحب نظران، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه های مرتبط دعوت می‌شود با جهت دهی و تکمیل پژوهش‌های خود در راستای موضوع کنفرانس و مشارکت فعال در این همایش ملی بر غنای آن بیفزایند.

Back to top