یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر صادق واعظ زاده، رئیس شورای عالی و رئیس مرکز، سند ايجاد و حفظ فضاي گفتمانی پیرامون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را که در جلسات 51 و 53 مطرح و در جلسه 54 شورای عالی مرکز به تصویب نهایی رسیده بود جهت اجرا ابلاغ نمود.

این سند مشتمل بر 6 ماده در موضوعات مقدمه، اهداف، اصول و مبانی گفتمان پیشرفت، محورهای گفتمان پیشرفت، راهبردها و اقدامات مرتبط و شیوه‌نامه‌های اجرایی است. راهبردها در این سند عبارتند از: استفاده حداکثري از ظرفیت هاي کشور به ویژه رسانه ملی در جهت گفتمان سازي و ترویج الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت، بسترسازي و تسهیل حضور گسترده و پرنشاط جوانان در عرصه تفکر و مطالعه و ابراز نظر براي پیشرفت جامعه و نظام اسلامی و تعمیق آگاهی هاي دینی و انقلابی و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آنان، کمک به طرح مباحث مربوط به پیشرفت اسلامی ایرانی در مراکز علمی و در سطح وسیع جامعه با ارتقاي انگیزه، آگاهی و مشارکت عمومی به ویژه نسل جوان، برنامه ریزي و هماهنگی براي برگزاري و پشتیبانی نشست‌ها و همایش‌ها و کارگاه هاي علمی و دوره هاي تخصصی در زمینه ها و موضوعات مرتبط با موضوع الگو در سطح ملی و بین‌المللی.

وی در این ابلاغیه تاکید کرد با عنایت به اینکه برای اجرای راهبردهای این سند، استفاده از ظرفیت ملی تعریف و وظیفه دستگاه‌های همکار مشخص شده است، ترتیبی اتخاذ گردد تا به نحو احسن در ترویج گفتمان سازی الگو از ظرفیت دستگاه‌های ذکر شده، به نحو شایسته استفاده شود.

Back to top