یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش پايش گستره‌ معرفتي و عملي عدالت در ايران، در اندیشکده عدالت بررسی شد. این گزارش که توسط آقای دکتر عادل پیغامی تهیه و ارائه گردید با الگوبرداری از نظام طبقه‌بندی موضوعات در دانش اقتصاد تنظیم گردیده است و دارای دو محور اساسی است. محور اول بررسی ادبیات حوزه عدالت و تهیه نقشه (نظام مسائل) عدالت است که بر اساس آن، حوزه‌های عدالت‌پژوهی معین می‌شود. محور دوم بررسی، نیروی انسانی فعال در حوزه مطالعات و پژوهش‌های عدالت است. بر اساس نتایج طرح، مشخص شد که بیشتر آثار، شخصیت‌محور بوده و کمتر قرآن و سنت در عدالت‌پژوهی، مبنا قرار گرفته است.

شایان ذکر است انديشکده‌ عدالت، اتاق فکری براي هماهنگی تحقيقات و مطالعات حوزه و دانشگاه درباره‌ عدالت و راهبری تدوین مبحث عدالت در الگوی اسلامی ایرانی است.

Back to top