یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دری نجف‌آبادی با اعتقاد به این‌که عزم و اراده بزرگترین سرمایه و پشتوانه برای هر پیشرفت تحول‌آفرین است، گفت: از این‌رو  باید بسترهای لازم را برای تحقق آن فراهم کرد و مبانی اعتقادی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آن را تقویت کرد.

دکتر علیرضا صدرا (رئیس اندیشکده سیاست و استاد دانشگاه تهران) با اعتقاد به اینکه از برترین چالش‌های سیاسی فرارو ارتقای هرچه فراتر کارآمدی ساختاری سیاسی پیشرو و کارآمدی راهبردی سیاسی پیشبر است، گفت: کارآمدسازی ساختاری فراهم آمده کارآمدسازی ساختاری حقوقی و قانونی و نیز کارآمدسازی سازمانی اداری و اجرایی‌سازی و جاریسازی الگوی پیشرفت است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر عیسی کلانتری (معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور) در نشست گفت‌وگوهای راهبردی اندیشکده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی در مرکز الگو، دیدگاه‌های خود را درباره الزامات اساسی برای دستیابی به الگوی پیشرفت در حوزه محیط‌زیست و استفاده صحیح از مواهب خدادادی مطرح کردند.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق‌پذیری سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی اسناد راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران و اجرای مراحل مختلف آن نیازمند مشارکت گسترده و سازنده آحاد مردم و تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف ادارۀ کشور و استفادۀ حداکثری از دانش، تجربه و توانمندی سرمایۀ انسانی است.

Back to top