جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) معتقد است باید اصول و معیارهای عدالت در عرصه زندگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشخص و تعریف شود و در صورتی که این اصول و معیارها تحقق یابد، عدالت محقق شده است.

استاد ممتاز دانشگاه رازي كرمانشاه معتقد است: با توجه به تشتت آراي موجود در مديريت و اداره كشور، تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي‌تواند به انسجام تصميمات منسجم در کشور كمك فراواني كند.

 دبيرخانه انديشكده معنویت اعلام کرد انديشكده معنويت نخستین جلسه خود را به ریاست حجت الاسلام والمسلمين آقاي دكتر احمدي برگزار نمود و وی در این جلسه گفت: حسب فرمايش مقام معظم رهبري مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با هدف تعميق  وتوسعه تفكر و نظريه پردازي در باره مباني، شاخص ها و ابعاد گوناگون الگوي پيشرفت و ايجاد فضاي گفتماني حول محور الگوي اسلامي ايراني تشكيل و قرار است نسبت به طراحي و تدوين سند الگو اقدام كند.

سلسه نشست‌هاي انديشه‌ورزي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با حضور رئيس موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران و سخنراني پيرامون موضوع نقش روش حكمي- اجتهادي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد.

Back to top