جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشست عصر امروز سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع توسعه و پیشرفت با حضور هیات رئیسه دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر غلامرضا غفاری با ارایه مقاله دکتر شهناز صداقت زادگان درباره نقد نظریه های توسعه الگوی پیشرفت تمدن اسلامی با بهره گیری از الگوی تمدن سید جمال الدین اسدآبادی برگزار شد.

نشستی درباره توسعه و پیشرفت بود که با حضور هیات رئیسه دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر غلامرضا غفاری با ارایه مقاله فاطمه سرخه دهی درباره طرحی برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر اساس تجربه توسعه اقتصادی اجتماعی ژاپن و کره جنوبی برگزار شد.

رئيس شوراي عالي و رئيس مرکز الگوي اسلامي پیشرفت در سومین كنفرانس الگوی اسلامي ايراني پیشرفت به ايراد سخنراني پرداخت. وي گفت: بدون داشتن الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، پیروی از موفقیت‌های دیگران، موجب تشتت و عدم انسجام سیاست‌ها و برنامه های توسعه کشور می‌شود و منابع و سرمایه های کشور هدر می‌رود.

رییس اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: گرایش به ذات خداوند بر اساس آیه شریفه قرآن و آنچه که در تعالیم اسلامی ذکر شده است فطری است و هر انسانی علاقه دارد که به سمت خداوند حرکت کند اما در عمل هم لازم است که اقداماتی صورت گیرد تا انسان عملکردی متعادل و موفق داشته باشد.

Back to top