یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

عضو شوراي عالي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مساله اقتصاد را يكي از مهمترين موضوعات الگو برشمرد كه به لحاظ مرتبط بودن با زندگي اجتماعي مردم، بايد مورد مداقه بيشتري قرار گيرد و بسياري از مباني آن، بر اساس اصول اسلامي بازنگري شود.

شورای عالی مرکز در پنجاه و نهمین جلسه خود با هدف بررسی چگونگی گفتمان سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در آموزش عالی کشور، میزبان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ایشان بود.

دکتر صادق واعظ زاده، رئیس شورای عالی و رئیس مرکز، سند ايجاد و حفظ فضاي گفتمانی پیرامون الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را که در جلسات 51 و 53 مطرح و در جلسه 54 شورای عالی مرکز به تصویب نهایی رسیده بود جهت اجرا ابلاغ نمود.

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) معتقد است باید اصول و معیارهای عدالت در عرصه زندگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مشخص و تعریف شود و در صورتی که این اصول و معیارها تحقق یابد، عدالت محقق شده است.

Back to top