یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

اكبرزاده با اشاره به همايش‌هاي برگزارشده در دو سال گذشته در راه ارايه الگوي اسلامي توسعه به كنفرانس اخير اشاره كرده و عنوان كردند كه مقاله هاي ارسالي به دبيرخانه كنفرانس نسبت به سال قبل سي درصد افزايش داشته است.

دور دوم ارایه مقالات در نوبت بعد از ظهر با ارایه مقاله دکتر مهدی محسنیان راد آغاز شد. وی مقاله ای تحت عنوان پیشنهاد مدلی در حوزه رسانه ها و توسعه ایران با حضور دکتر محمد مهدی فرقانی و دکتر علیرضا دهقان به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

نشست عصر امروز سومين كنفرانس با موضوع توسعه و پیشرفت سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی با ارایه مقاله دکتر سید سعید زاهد زاهدانی تحت عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سیاسی» برگزار شد.

نشست عصر امروز سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع توسعه و پیشرفت با حضور هیات رئیسه دکتر سهیلا صادقی فسایی و دکتر غلامرضا غفاری با ارایه مقاله دکتر شهناز صداقت زادگان درباره نقد نظریه های توسعه الگوی پیشرفت تمدن اسلامی با بهره گیری از الگوی تمدن سید جمال الدین اسدآبادی برگزار شد.

Back to top