یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

  بنابر گزارش دکتر محمدحسن روزی طلب دبیر کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی مرکز، نتایج حاصل از چهارده نشست سال های 91 و 92 کارگروه در خصوص مبانی اختصاصی حوزه آب کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به اهداف و قلمروی فعالیت های اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی و بر اساس رهنمودهای مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تنظیم شده است. افزون بر این، در نخستین نشست تخصصی گروه کشاورزی و منابع طبیعی در سال  1393 با استفاده از پیشنهاد و توضیح حاضران در نشست، موارد زیر به عنوان مبانی اختصاصی حوزه آب، امنیت غذایی و منابع طبیعی مورد تأکید قرار گرفت:

حجت‏ الاسلام میرمعزی عضو هیأت رییسه اندیشکده اقتصاد در چهارمین جلسه اندیشکده اقتصاد به بیان تعریف و ساختار مبانی پرداخته و سپس اعضای اندیشکده به نقد و بررسی آن پرداختند.

دومین روز از سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اساتید ممتاز دانشگاه و صاحب نظران برجسته کشور آغاز شد.

در نشست ديگر سومين كنفرانس موضوع «توسعه و پیشرفت سیاسی» الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی حشمت الله فلاحت پیشه با ارایه مقاله ساخت انساني توسعه سياسي مورد بررسي قرار گرفت.

Back to top