یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش ستاد خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنل تعمیق و تکمیل الگوی پایه در محور «سیاسی ـ اجتماعی» به عنوان یکی از پنل‌های تخصصی این کنفرانس با حضور دکتر مصطفی ملکوتیان و دکتر علیرضا صدرا، اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به عنوان هیئت رئیسه پنل، ظهر امروز چهارشنبه، 13 اردیبهشت‌ماه در محل کتابخانه ملی برگزار شد.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر این مطلب که ما بایستی به فرهنگ، معنویت و خانواده بازگردیم، اظهار کرد: خانواده تنها نهاد فطری طبیعی بی‌بدیل و جاودانه بشر است و خالق هستی نیز خانواده‌آفرین و زوج‌آفرین است و ما باید همه مسائل‌مان را در خانواده ببینیم.

رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامیمرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر این مطلب که اگر مرکز الگو را مرکزی در نظر بگیریم که عزمی راسخ برای توجه به اقتضاعات و شرایط دارد، در شمارش ویژگی باید به طور موازی آموزه‌های دینی و توجه به کشور را مورد توجه قرار دهیم.اظهار کرد: باید الگوها "اسلامی" و در عین حال "ایرانی" باشند.

دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز چهارشنبه، 13 اردیبهشت ماه، در افتتاحیه این کنفرانس با موضوع «گفتمان سیاسی، امنیتی دفاعی، اقتصادی، تدابیر و آمایش؛ مبادی و محورهای پنج‌گانه» به سخنرانی پرداخت.

Back to top