یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در روز بیست‌وششم ماه مبارک رمضان، در حسینیه امام خمینی (رحمه‌الله)

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (۱)

الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین.

دیدار دانشجویان عزیز در ماه رمضان هر سال، یکی از جلسات شیرین و مطلوب برای من است. امسال هم بیاناتی که دوستان کردند، برای من حقیقتاً جالب و لذّت‌بخش بود. البتّه متنوّع صحبت کردند. این هم که حالا گفته شد که مجال طرح همه‌ی مسائل مورد نظر دانشجویان اینجا نیست، ممکن است تا حدودی همین‌جور باشد، منتها خب خوشبختانه ملاحظه کردید حرفهای متفاوت هم گفته شد و همه خوب بود؛

مدیریت آینده پژوه

«توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر تهران درافق تکامل توسعه- متوازن با تاکید بر مدیریت آینده پژوهی» نوشته امیر عباس مفرد در نشست پنجم نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ارائه شد. این مقاله اذعان دارد که توسعه فرهنگي و اجتماعي، زمینه ساز تکامل توسعه- متوازن است و در مقابل آن، توسعه شهرها نماد خاصي از نظام فرهنگي اجتماعي آنهاست. در اين تفکر و نظريه، تحليل بنيادهاي فرهنگي اجتماعي در چارچوب شناخت تحول و تکامل توسعه- متوازن و مجموعه نيروهاي مؤثر ناشي از ساز و کارهاي آن نقش اساسي در راهبردها و فرايند توسعه پايدار شهرها با نگاه آینده پژوهی ايفاء مي‌کند.تحقق آن نيز فضاي مناسب زندگي را براي شکوفايي و تسهيل روابط، جريانها، پيوندها و الگوهاي فرهنگي اجتماعي شهري بازسازي كرده و زمينه ساماندهي و تکامل آن درسطح فضاي ملي و مظهر فرايند تکاملي تحولات فرهنگي کشور طي افق آينده در مسیر آینده پژوهی در نيل به متغيرهاي فضاي شهري رافراهم می سازد.در اين پژوهش سعي بر آن است با به کارگيري روشهاي توصيفي و تحليلي، سازوکارها، فرايندها و مدلهاي توسعه فرهنگي اجتماعي رادر تکامل توسعه- متوازن مورد ارزيابي و بررسي قرار دادهو سپس در حد انتظار افق آينده را پيش‌بيني کند.

 

تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی

یاسمن ایدلخانی ، پیمان اخوان ، رضا حسنوی، نویسندگان مشترک مقاله «ارائه مدل تبیین تأثیر مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران» هستند. به اعتبار این مقاله اقتصاد مقاومتییکی از مهمترین مسائل پیش رویکشور است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادیکشور مطرح می شود. یکی از عمده ترین راهکارهای تحقق این اقتصاد عبورازاقتصادوابستهبه منابع اولیهومتکيبرفروش مواد خام است که تنهاازمسيردانش و تقویت و تحکیم پایه¬های دانش در کشور محقق می¬شود. لذا حرکت اساسیکشور به سوی دانشی شدن اقتصاد و اجرای صحیح مدیریت دانش در سازمان¬ها و نهادهایکشور را در تحقق این امر یاری می¬رساند.در پژوهش حاضر تاثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر اقتصاد مقاومتیدر بانک انصار انجام گرفته و گردآوريدادههاازطريقيكپرسشنامهدر میان کارکنان بانک انصار انجام شده و مدل ارائه گردیده با روش مدل یابی معادلات ساختاری (PLS) آزمون شده و تفسیر گردیده است. نتیجه آزمون نشان می¬دهد که در بانک انصار، مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد مقاومتی داشته واین سازمان به نوعی با سرمایه گذاری در بخش مدیریت دانش می‌توانند به طور غیرمستقیم کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتییاری رسانند.

 

مدیریت تبلیغ دینی

«پیش درآمدی بر معرفییک الگوی پیشنهادی جهت آموزش دینبا عنوان:مدیریت رسانش، توسعه وآموزش تخصصی کاربردی علوم دینی»، عنوان مقاله علی رضارحمانی پور بود.این مقاله به این موضوع می‌پردازد که چون دین باید پاسخگوی نیازها درهمه زمانها باشد،امروزباپیشرفت تکنولوژی به نظر میرسد تغییر چندانی درمدیریت تبلیغ دین، نحوه رساندن (رسانش)آن به ذی نفع وهمچنین توسعه آن صورت نپذیرفته است.هرچند احساس نیازبه کارتخصصی دین نمود پیداکرده است، اماعملا روشن نیست که افراد آموزش دیده تخصصی دین چه نیازهایی ازمردم راباچه جایگاهی می¬خواهند پاسخگوباشند. بسیاری ازمشاغل جدید (خصوصا فنی) بااینکه ضدیتی بادین ندارند اما جایگاه دینی آنها تبیین نشده که فردحجیتی ازدین رابرخود لازم بداند. به عبارتی دیگر: آنچه که در حال حاضر مردم را افرادی گناهکار و بی توجه به مفاهیم دینی جلوه میدهد نه صرفا انتخاب آگاهانه آنها در مواجه با مسائل است، بلکه بیشترین سهم را می‌توان متوجه نظام آموزشی و تبلیغی مفاهیم دینی مربوط دانست.چراکه عملا افراد چاره¬ای جز رفتار در بروکراسی تعریف شده نخواهند داشت. از این رو می طلبد با مدیریتی نوین، زمینه توسعه مفاهیم دینی را با توجه به تنوع مشاغل پی‌ریزی‌کرد ودین را فراتر از مسایل عبادی واخلاقی درجامعه معرفی و نشر داد تا منجر به بینش دینی در افراد شودکه این امر نیازمند نظام مندکردن مخاطب شناسی و مخاطب سازی درعرصه آموزش دینی است. طرح مسئله با استناد به قرآن و فرازی ازبیانات امام خمینی (ره) صورت گرفته است.

 

 

علم سنجی

بررسی وضعیت تولیدات علمی بین المللی حوزه فناوری های همگرا در پایگاه وب آف‌ساینس، عنوان مقاله محمد امین عرفان منش  و امیر رضا اصنافی بود. این پژوهش با رویکرد علم سنجی و به منظور بررسی میزان تولیدات علمی بین المللی در حوزه فناوری های همگرا (زیست فناوری، نانوفناوری، اطلاعات و علوم شناختی) در پایگاه وب آف ساینس طی سالهای 2004-2014 انجام شده است. این پژوهش، نشان می‌دهد920مدرک علمی در این زمینه توسط کشورهای مختلف جهان منتشر شده است. مقاله حاضر نمایان ساخت که کشورهای ایالات متحده، کره جنوبی و چین دارای بیشترین تولیدات علمی بوده اند. ایران با تولید 20مقاله در این حوزه، رتبه 15 را از بین 20 کشور داشته است. کشورهای امریکا، استرالیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، مالزی و اسپانیا در تولیدات علمی در حوزه NBIC با پژوهشگران ایرانی همکاری داشته¬اند. دانشگاه تربیت مدرس با تولید 9مدرک، دانشگاه تهران با تولید 8مدرک و دانشگاه تبریز با تولید 3مدرک در رتبه های اول تا سوم دانشگاههای پرتولید ایرانی در حوزه NBIC قرار دارند.

 

معرفت شناسی

مرتضی علویان و حامد رضایی، نویسندگان مقاله«مبانی معرفتشناسی مردم‏سالاری دینی، با تأکید بر اندیشه‏ی امام خمینی(ره)» هستند. این مقوله به موضوع معرفت‌شناسی می‌پردازد و اذعان دارد معرفت‏شناسی به معنای شناخت بوده و بررسی می‌کند که اندیشمند چگونه به جهان، انسان و جامعه می‏نگرد و این نگرش، متأثر از چه نوع بینشی است. معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی، مبتنی بر معرفت‏شناسی توحیدی بوده که درآن، وحی و عقل از منابع اصلی شناخت است. هستی‏شناسی مردم‏سالاری دینی نیز، مبدأ و مقصد همه‏ موجودات هستی را خداوند می‏داند. در این پژوهش با کاربست معرفت‏شناسی مردم‏سالاری دینی به عنوان چارچوب نظری سعی در پاسخ به این سوال وجود دارد که نظام معرفت‏‏شناسی مردمسالاری دینی، چه جایگاهی در اندیشه‏ی امام خمینی (ره) دارد؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت معرفت‏شناسی مردم‏سالاری، در اندیشه‏ امام خمینی(ره)، متأثر از نوع معرفتی ایشان به انسان، جامعه و هستی است. معرفت‏شناسی امام خمینی (ره)، متأثر از معرفت‏ توحیدی بوده که در آن منبع اصلی شناخت همانند نظام مردم‏سالار دینی، وحی و عقل است، بنابراین، نوع نگاه امام خمینی(ره)، به حکومت، قانون و مردم، متأثر از این نوع نظام معرفتی است. در اندیشه‏ امام خمینی (ره)، حکومت به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی در نظر گرفته ‏می‏شود. ایشان، حکومت را متعلق به خداوند دانسته و معتقد است ‏که تنها حاکم هستی خدا و کسانی هستند که برگزیده‏ی اویند.

 

 

اصلاح الگوی مصرف

«اصلاح الگوی رفتار مصرفی و تولیدی در اقتصاد مقاومتی، رسالت نظام اسلامی و مردم ایران» عنوان مقاله‌ سمانه مزرعه فراهانی ، حجت الله عبدالملکی و سمیرا مزرعه فراهانی بود. در این مقاله آمده اقتصاد مقاومتی در واقع تشخیص حوزه¬های فشار و نقاط ضعف و تلاش برای کنترل و بی¬اثر کردن آنها و تبدیل تهدیدها و تحریم¬ها به فرصت¬های سازنده و رشد دهنده است. از آنجا که هدف نظام اقتصادی اسلامی هم در سطح کلان، افزایش ثروت جامعه و رفاه عمومی است می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی محصول اقتصاد اسلامی است که در شرایط بروز ناملایمات، حوادث، بحران‌ها یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع می‌پردازد. از این‌رو اقتصاد اسلامی لزوما اقتصاد مقاومتی است. به روایت این پژوهش، از دیدگاه فرهنگی و ارزشی، اقتصاد مقاومتی به معنی مصرف نکردن نیست بلکه  به معنای پرهیز از اسراف وتجمل، اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ سازی برای مصرف داخلی، تقویت تولید ملی، تکیه برمنابع و نیروی انسانی متخصص خودی، افزایش راندمان کاری و تشویق و فرهنگ سازی جهت واگذاری امور به بخش خصوصی و انجمن های مردم نهاد است.

 

 

بیمه متناسب با ارزش محصول

مقاله «بیمه محصولات کشاورزی در برخی کشورهای توسعه یافته دنیا»، اثر مشترک مهدی فولادی زاده، زهرا خیشه و محمد آزادی بود که به بیمه می‌پرداخت. در این مقاله آمده بیمه محصولات کشاورزی ابزار مهمی برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ا‌ی بخش کشاورزی، منطقه‌ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، اشاعه‌ی روش‌های نوین زراعی- دامی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستائیان به شمار می‌رود. در این تحقیق بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای پیشرو در صعنت بیمه بصورت جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی بررسی شد. کشورهای توسعه یافته نسبت به صنعت بیمه محصولات کشاورزی، دید یارانه ای و ابزار دقیق مدیریتی در بخش کشاورزی را دارند. مهم‌ترین مباحث در بخش بیمه محصولات کشاورزی شامل؛ اجباری یا عدم اجباری بودن، حق بیمه، غرامت و عوامل خطر تحت پوشش است. کشورهای مورد بررسی معتقدند که بیمه محصولات کشاورزی می‌تواند به عنوان تضمین کننده و حفظ بخش کشاورزی مطرح شود. بنابراین باید سازوکار آن در جهت حفظ بهره‌بردار تنظیم شود. میزان حق بیمه باید متناسب با ارزش محصول باشد همچنین میزان حداقلی غرامت قابل پرداخت باید به حدی باشد که بخش بیشتری از خسارت را جبران کند. یارانه دولت و میزان قدرت تخریبی عوامل خطر در منطقه مهم‌ترین دلایل برای سوق به بیمه اختیاری هستند.

نقش جوانان در بالندگی تمدن نوین اسلامی

ارائه مقالات نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، در سالن1 از ساعت 14:30 تا 18:30 و در دو نوبت انجام شد. «رسالت جوانان در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی»، عنوان مقاله سجاد جعفری بود. در بخشی از چکیده مقاله آمده است: تمدن اسلامی با بعثت رسول خدا (ص) و هجرت ایشان به مدینه شکل گرفت و مسلمانان طی پنج قرن به مدد آموزه‌های قرآن،کسب علوم مختلف و جهد و تلاش آن را به اوج رساندند. در اثر کشمکش‌های عقیدتی و کلامی، ضعف حکومت و سایر عوامل این تمدن عظیم رو به افول نهاد. رهبر معظم انقلاب اسلامی نظریه جدید «تمدن نوین اسلامی» را به جهت مجد و الگو ساختن دوبارۀ این تمدن مطرح کردند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین نقش جوانان در رشد و بالندگی تمدن نوین اسلامی پرداخته و ضمن معرفی شاخص هایی برای جوان انقلابی مسلمان که از قابلیت الگوشدن برای سایرین برخوردار است و راهکارهایی برای نیل به این هدف متعالی ارائه کرده است.

امنیت غذایی روستاییان

"الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان کشور"، عنوان مقاله دکتر منصور شاه‌ولی در نوبت بعدالظهر چهارشنبه همایش و منطقه مورد مطالعه، جنوب استان کرمان بود. در این مقاله الگوی اسلامی – ایرانی، یک برنامه راهبردي و کلان برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و در واقع مجموعه‌ای نظام‌مند از اصول، قواعد، قوانین و راهبردهایی است که در ساختاری مطلوب در تعامل بر یکدیگرند که الگوي اسلامی- ایرانی بايد مشتمل بر سه امر است:.تحليل وضعيت موجود، تبيين وضعيت مطلوب و راهبردهای حركت از وضعيت موجود به مطلوب.روش تحقیق مقاله این‌طور توصیف شده است: تحقیق با روش‌های اسنادی و میدانی و با کارکرد توصیفی و اکتشافی و بهره‌گیری از "فن پیمایش" داده‌ها جمع‌آوری شد، تا راهنمای توصیف، پیش‌بینی و تجزیه‌ و تحلیل روابط متغیرهای تحقیق برای تعیین الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی برای منطقه مورد پژوهش باشد. مأموریت های حمایتی، مدیریتی و آموزشی الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی، از موارد مورد توجه این پژوهش است.

Back to top