یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از دیروز ۱۹ اردیبهشت‌ماه با حضور حدود ۵۰۰ نفر از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود، امروز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به پایان رسید.

دکتر محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی در مراسم افتتاحیه هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ بر لزوم بومیسازی نظریات این حوزه تأکید کرد و گفت: مهمترین مواردی که در این مسیر باید مدنظر قرار گیرند در ۷ حوزه اصلی: ضرورت نظریه برای توسعه برنامهریزی شده، چگونگی تدوین نظریات موجود،شناسایی ماهیت این نظریات، اثر استفاده از توسعه غربی برای توسعه در کشورهای جهان سوم،یافتن راهکاری برای شرایط فعلی و پاسخ به این سؤال که چه باید کرد؟ تفاوت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با نظریه توسعه و مشکلات پیش روی نظریهپردازی برای پیشرفت و توسعه طبقهبندی میشوند

دکتر صادق واعظزاده در مراسم افتتاحیه هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: یک حرکت طولانیمدت جمعی با موفقیت به ایستگاهی مهم رسیده است. الگوی پیشرفت اکنون همچون جوان برومندی است که میبایست به پختگی برسد.

نشست تخصصی” علـم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” از جمله نشستهای تخصصی در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. دکتر مجتبی شمسیپور استاد دانشگاه رازی و دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل دادند.

Back to top