جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشست تخصصی” علـم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” از جمله نشستهای تخصصی در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. دکتر مجتبی شمسیپور استاد دانشگاه رازی و دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل دادند.

 نشست تخصصی«اقتصاد در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفـــــت» از جمله نشستهای تخصصی در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود. دکتر محمدهادی زاهدی، دکتر حسین عیوضلو، اعضای هیئت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل دادند. در این نشست دکتر حمید ابریشمی، دکتر حسن کیائی، دکتر فاطمه سرخهدهی، دکتر رقیه عبدلینژاد، دکتر مهدی موحدی بکنظر و دکتر حسین محمدی، مقالات خود را ارائه دادند.

«نشـــست تخــــصــصی سیاست در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از جمله نشستهــــای تخصصی هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که در نوبت صبح و با حضور جمعی از صـــاحبنظران، پژوهشگران و نظریهپردازان کشور برگزار شد. دکتر علیرضا صدرا و دکتر مصطفی ملکوتیان ریاست این نشست تخصصی را بر عهده داشتند.

نشست تخصصی اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با پیام آیت الله جوادی آملی و با حضور دکتر واعظ زاده -رئیس مرکز- حجت الاسلام احمدی -رئیس اندیشکده معنویت و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی- و جمعی از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

Back to top