یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پس از ابلاغ توسط مقام معظم رهبری، قابل دریافت خواهد بود.

عنوان نشست تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

نشست اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی

1403/03/02 14 16 -
عنوان کنگره تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

جوانان و تحول

1403/02/25 9 16 kpip.olgou.ir
عنوان کنفرانس تاریخ برگزاری ساعت شروع ساعت پایان نشانی وبگاه

چالش ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1403/02/26 07:30 17:30 vcf.olgou.ir

چالش ها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1403/02/27 08:00 10:00 vcf.olgou.ir

رساله های برتر

1403/02/27 11:00 12:00 parsa.olgou.ir

Back to top