یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

هفتمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 20 آبان 1394 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجمین نشست عمومی انديشكده آب، محيط زيست، امنيت غذايي و منابع طبيعي در روز چهارشنبه 6 آبان ماه 1394 با موضوع انتخاب و تعریفِ مفاهیم و شاخص‌های پیشرفت در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

ششمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی درباره مسائلی مانند اشکالات موجود در نظام آموزش و پرورش کشور، سیستم اداری، مشکلات خصوصی‌سازی، بهره‌وری و اهتمام بیشتر به عناصر پیشرفت در کشور برگزار شد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی سخنانی در جلسه تخصصی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فناوری اطلاعات به ویژه فضای مجازی را یک پدیده مهم و اثرگذار در دنیا دانست و گفت: ما باید این فناوری را در تمام برنامه‌هایمان لحاظ کنیم.

Back to top