جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

در این نشست نقش پارک های علم و فناوری در تقویت اکوسیستم نوآوری کشور (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر) با سخنرانی دکتر فرهنگ فصیحی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ عضو هیات مدیره و رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین چگونگی تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور؛ الزامات و سازکارها با سخنرانی دکتر علی بابایی؛ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیرکل دفتر فناوری وزارت صمت و دبیر کل کارگروه ملی صنعت دانش بنیان دیگر موضوع مورد بررسی در این نشست خواهد بود.

این نشست روز دوشنبه مورخ 27 فروردین 1403 از ساعت 16 برگزار می گردد؛ علاقمندان جهت حضور یا کسب اطلاعات بیشتر به پوستر این نشست مراجعه کنند.

Back to top