جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، زیرساخت لازم برای برگزاری جلسات به صورت غیر حضوری در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به نشانی زیر فراهم شده است.

لذا از روسای محترم اندیشکده‌ها (جنابان آقايان حجت‌الاسلام دكتر مسعود آذربایجانی، رئيس محترم انديشكده معنويت؛ دكتر غلام‌علي افروز، رئيس محترم انديشكده خانواده؛ دكتر هادي اكبرزاده، معاون محترم علمي و تقسيم كار ملي و رئيس انديشكده علم؛ دكتر مصطفي ايزدي، رئيس محترم انديشكده دفاع و امنيت ملي؛ دكتر محمدحسین پناهی، رئیس محترم انديشكده امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني؛ دكتر محمدسعيد جبل‌عاملي، رئيس محترم انديشكده آمايش بنيادين؛ آيت‌ا... علي‌اكبر رشاد، رئيس محترم انديشكده مباني؛ دكتر عباس‌علي زالي، رئيس محترم انديشكده آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی؛ دكتر محمدهادی زاهدی وفا، رئيس محترم انديشكده اقتصاد؛ دکتر حسین سالار آملی، رئیس محترم کارگروه چرخه نوآوری؛ دكتر علي‌رضا صدرا، رئيس محترم انديشكده سياست؛ آيت‌الله ابوالقاسم عليدوست، رئيس محترم انديشكده فقه و حقوق اسلامي؛ دكتر محمدعلي كي‌نژاد، رئيس محترم انديشكده فرهنگ؛ حجت‌الاسلام سيدحسين ميرمعزي، رئيس محترم انديشكده عدالت) درخواست می‌شود که جلسات خود را طبق دستورالعمل های اداری و فنی به صورت مجازی برقرار نمایند. 

Back to top