یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست هم اندیشی بررسی و نقد جایگاه عدالت اقتصادی با مشارکت اندیشکده عدالت مرکز الگو و گروه اقتصاد اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، در روز چهارشنبه 21 دی ماه 1398 در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر در ارتباط با جایگاه عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اعضای حاضر در نشت به نکات زیر اشاره نمودند:

1. یکی از محسنات این سند پرداختن به مبانی الگو و برنامه کلان بلندمدت در متن سند است؛

2. انسجام نظری بخش‌های الگو تقویت شود؛

3. الگو نیاز به چارچوب مفهومی دارد؛

4. لازم است نسبت تدابیر و راهبردها و سیاست‌ها مشخص شود؛

5. قانون اساسی بلاشک نیاز به متمم به روز دارد و می‌توان از اصول قانون اساسی در تدابیر الگو استفاده کرد.

6. تدابیر با قانون اساسی چه نسبتی دارد؟ مرز بین راهبرد، استراتژی و تدابیر در اسناد پشتیبان باید مشخص شود؛

7. لازم است پویایی و به روزرسانی سند دیده شود؛

8. به نظر می‌رسد تدابیر جدید پیشنهادی اندیشکده می‌تواند مکمل تدابیر حاضر در مورد عدالت شود؛

9. کاهش قدرت خرید و نحوه جبران آن خیلی مهم بوده و لازم است در تدابیر اقتصادی یا عدالت اقتصادی ملاحظه شود؛

10. لازم است دستمزد عادلانه و منصفانه در تدابیر اقتصادی یا عدالت اقتصادی ملاحظه شود؛

 

Back to top