جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی به نقل از خبرگزاری حوزه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در واقع یک کلان بستری برای سایر مراکز است و نهادهای دیگر باید تصمیمات خود را با توجه به این سند برنامه ریزی کنند.

 رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: این سند در واقع یک کلان بستری برای سایر مراکز است. سند بالادستی است. نهادهای دیگر باید تصمیمات و مصوبات خود را با توجه به این سند برنامه ریزی کنند.

آیت الله «ابوالقاسم علیدوست» در نشست علمی «بررسی سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر مناسبات فقه و حقوق» که به همت مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه در سالن جلسات دبیرخانه انجمن های علمی حوزه برگزار شد، با بیان اینکه آنچه که در الگو تدوین شده قانون نیست و گاهی حتی با تسامح عنوان سند می گیرد، اظهارکرد:علت آن است که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مثل مصوبه شورای نگهبان یا مجلس و یا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. این سند در واقع یک کلان بستری برای سایر مراکز است. سند بالادستی است. نهادهای دیگر باید تصمیمات و مصوبات خود را با توجه به این سند برنامه‌ریزی کنند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت ورود نخبگان جوان در نظریه پردازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: در اینجا منظورم از جوان کسانی است که بالاخره سطحی از تحصیلات را گذرانده باشند، در حوزه ها سطح چهار داشته باشند و در دانشگاه دکترا، ما در کشور نیروهایی داریم که به ثبوت رسیده اند ولی اثبات ندارند و در مجامع علمی کمتر آنها را می شناسند و اتفاقا آنها هستند که می توانند نقش عمده ای را ایفا کنند و این فرصت خوبی برای ورود آنها به عرصه است.

عضو جامعه مدرسین بیان کرد: این سند می تواند یکسری از نیروها را به جامعه بشناساند. نیروهایی که نشاط جوانی دارند و اهل فکر هستند و در عین حال فراغ بال دارند. این حرکت نه در مورد این سند بلکه در مورد همه کارها باید جا بیفتد.

آیت الله علیدوست با بیان اینکه در تدوین سند اولیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چندین ساحت مورد توجه بوده است، اظهار کرد: به طور کلی سند در سه سطح فرایند تدوین الگو را بررسی کرد.

رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سطح اول مربوط به تهیه سند است که در طول هفت سال گذشته انجام شد و من به شخصه ناظر به تهیه این سند بودم و بسیاری از دانشگاهیان و حوزویان در تدوین آن نقش موثری داشتند.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: سطح دیگر در مورد سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آن است که باید به شکل یک گفتمان در بیاید یعنی مراکز و نهادهای علمی با آن آشنا شوند و بتوانند در مرحله سوم آن را اجرایی کنند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تاکید کرد: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، باید در مجامع علمی و دور از جنجال مورد بحث قرار گیرد چون به هرحال کار بشر است و دور از خطا نیست، صدها ساعت برایش وقت گذاشته شده ولی باز هم جای نقد و بررسی دارد و تازه بعد از این مراحل است که باید در قالب یک گفتمان عملیاتی شود.

آیت الله علیدوست اضافه کرد: از سوی دیگر بسیار اهمیت دارد که این سند در سطح حوزه و دانشگاه نیز بررسی شود. این سند در واقع کلان بستری برای سایر مراکز است و یک سند بالادستی محسوب می شود لذا نهادهای دیگر باید مثل یک پارادایم آن را در نظر بگیرند.

 

Back to top