جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیم‌کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:

 الگو هرچقدر فاخر تهیه شود ، اگر به یک عزم ملی تبدیل نشود ،  ضمانت اجرا نخواهد داشت

نشست مشترک مجمع وزیران ادوار با اعضای شورای عالی ، روسای اندیشکده ها و مدیران مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز سه شنبه (14 اسفند ماه) در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

این نشست در پی فراخوان متفکّران ، استادان و صاحب‌نظران از سوی رهبر انقلاب برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و به منظور بررسی قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی الگو صورت گرفت.

دکتر هادی اکبرزاده عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیم‌کار ملی  مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در این نشست درباره ضمانت اجرایی الگو گفت: بحث ضمانت اجرا، از  نگرانی‌ها و دغدغه‌های ما از شروع کار یعنی از سال ۱۳۹۰ بوده است. سوال اصلی این است  که چه کنیم الگو به سرنوشت دیگر اسناد در عدم اجرا مبتلا نشود. واقعیت آن است که الگو هرچقدر فاخر تهیه شود اگر به  یک عزم ملی تبدیل نشود ضمانت اجرا نخواهد داشت. ازاین رو تبدیل مباحث الگو به گفتمان و جریان فکری ابتدا در بین نخبگان و در مرحله بعد تسری آن به عموم جامعه یک ضرورت است. اینکه پس از 7 سال کار فشرده  در طراحی الگو و مشارکت  بیش از ۳۰۰۰  شخصیت علمی و ۷ هزار نخبه جوان ،  مقام معظم رهبری  مجددا همه صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی  ومراجع سیاست گذاری وقانون گذاری و  برنامه ریزی کشوررا برای اظهار نظر فراخواندند ، اضافه بر ضرورت تکمیل و ارتقای محتوا ،  بخشی نیز بخاطر آن است  که عزم ملی حاصل شود.

عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی دیگر از الزامات مربوط به ضمانت اجرا را  تقسیم‌کارملی دانست و افزود: دربخش تدابیر سند الگو باید برای هر ندبیر مسئول اجرا و مقام پاسخگو مشخص شود.

 دکتر اکبرزاده درباره روند تکمیل محتوایی الگو گفت:  گاهی در اسناد راهبردی همه مطلوب ها بدون توجه به ظرفیت محدود کشور ذکر می شود که در اجرا با مشکل مواجه می شویم چرا که کشور منابع لازم برای اجرای همزمان تمامی انها را ندارد.  اولویت‌بندی  و برهه بندی تدابیر یک ضرورت است و از جمله کارهایی است که بایستی  طی  دو سال آینده  انجام گیرد. یکی دیگر از الزامات  تبیین سازوکاری برای نظارت بر اجرای سند است. با توجه با اینکه  سند  بالادستی و در مقام اجرا فرا قوه‌ای است طراحی چنین سازوکاری بسیار پیچیده اما ضروری است.  

دکتر اکبرزاده در ادامه سخنانش به بحث پویایی سند اشاره و تاکید کرد: آینده پژوهی یکی از پیش نیازهای طراحی الگوست و این کار انجام گرفته است لیکن می دانیم  آینده‌پژوهی هرچقدر هم جامع و علمی انجام گیرد نمی توان  آینده های دور را با قطعیت پیش‌بینی کرد لذا الگو بایستی ماهیت پویا وقابلیت  انعطاف داشته باشد . در حال حاضر طراحی سازوکاری برای این منظور در دستور کار است.  

معاون علمی و تقسیم‌کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درپاسخ به سئوالی در خصوص شایسته سالاری گفت : ما به‌جای اینکه واژه شایسته‌سالاری را به‌عنوان یک واژه کلیشه‌ای در سند ذکر کنیم، سازوکارهایی را  طراحی کرده ایم که منجر به تحقق شایسته سالاری خواهد شد ، تدابیر شماره 45 تا 51 ناظر به این موضوع است.

دکتر اکبرزاده در پایان سخنانش بار دیگر بر ضرورت اجماع عمومی تاکید و اذعان کرد :  تدوین این سند هرچقدر هم طول بکشد درنهایت باید به عزم ملی تبدیل شود تا ضمانت اجرا داشته باشد.

Back to top