یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جایگاه و نقش فضای مجازی در سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی با سخنان دکتر ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران- و معاونان وی در جلسه شورای معاونان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ریاست دکتر واعظ‌زاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت.


در ابتدای این جلسه، دکتر واعظ‌زاده، ضمن اشاره به نقش و اهمیت فضای مجازی در مناسبات اجتماعی و تحولات جهانی به ضرورت تکمیل و ارتقای سند الگو با توجه به فضای مجازی اشاره کرد و شورای عالی فضای مجازی را با توجه به جایگاه و وظایفی که بر عهده دارد بهترین مرجع برای مشارکت محوری در این امر برشمرد.

 سپس، دکتر فیروزآبادی به تأثیرات گسترده و عمیق فضای مجازی در آینده بشری اشاره کرد و افزود نیاز است که در نظریات و سندهای خود با توجه به جایگاه و نقش فضای مجازی، تجدید نظر صورت گیرد. وی از تعامل شورای عالی فضای مجازی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت استقبال کرد.
در این جلسه دکتر پناهی رئیس اندیشکده امور اجتماعی و جمعیت، فضای مجازی را یک واقعیت اجتماعی مسلم بیان داشت و بر تقویت نقش جامعه و ظرفیت‌های فضای مجازی در الگوی پیشرفت تأکید کرد.
در انتها، مقرر شد که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طبق برنامه و زمانبندی معین، با همکاری معاونت‌های مرکز الگو و اندیشکده‌های مربوط، توسط شورای عالی و مرکز فضای مجازی بررسی شود و مطالب لازم برای تکمیل و ارتقای آن تهیه و تدوین و به مرکز الگو ارائه شود.

Back to top