جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

در نشست بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور یک صد تن از اندیشمندان کشور عنوان شد: برای طراحی الگو باید به منطق واحدی برسیم

نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز (پنجشنبه 26 مهرماه) با حضور جمعی از صاحبنظران و نخبگان حوزه و دانشگاه، اعضای اندیشکده های مرکز و شخصیت های راهبردی برگزار شد.

بازخوانی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، هم اندیشی در پاسخ به سوالات اساسی درباره الگوی پیشرفت، تبادل نظر و هماهنگی در خصوص تشریح و تبیین الگو در مراجع رسمی سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی، مشارکت در جلب همکاری مجامع و شخصیت های علمی در نقد و ارتقای الگوی پیشرفت، اهداف اصلی برگزاری این نشست بود.

در ابتدای این نشست، فراخوان مقام معظم رهبری در خصوص طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرائت شد.

دکتر هادی اکبرزاده، دبیر نشست و عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: این نشست در حقیقت یک جلسه کاری برای هماهنگی و تقسیم کار است. با تلاش جدی جمعی از جامعه نخبگانی کشور در مدت 7 سال، گام مهمی در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برداشته شده است که تهیه نقشه راه و مسأله شناسی، از نتایج این تلاش چند ساله بوده است.

اکبرزاده افزود: مسائل اصلی کشور با مشورت جمعی در حدود 100 نفر، شناسایی شده و در نهایت در 13 مسأله مهم به عنوان یکی از ورودی های در الگو مشخص شدند.

عضو شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت خاطر نشان کرد: بحث آینده پژوهی نیز از نیازهای مهم در مسیر طراحی الگو بود تا روندهای آینده در منطقه مورد توجه قرار گیرد؛ در این مسیر، آسیب شناسی برنامه های کشور انجام، مدل های رایج توسعه و همچنین تجارب جهانی شناسایی شدند.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: در این تلاش 7 ساله که مبتنی بر روش های قابل دفاع بوده است، مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و به بحث گذاشته شد و نهایتا به شکل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تدوین شد.  

اکبرزاده افزود: نگاه ما به الگو به عنون نقشه جامه تحول جامعه است و نیازمند عزم ملی است و این عزم ملی از طریق گفتمان حاصل می شود که در مرحله اول نخبگانی و بعد تعمیم به عموم مردم جامعه است. ویژگی دیگر الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، بلندمدت بودن آن است و همه اقشار و گروه های صاحب نظر علاقه مند به پیشرفت کشور در آن مشارکت دارند.

وی تأکید کرد: این الگو حاصل عقل جمعی گروهی از نخبگان و صاحبنظران است و از این حیث به گروه و دسته خاصی تعلق ندارد. حدود 3 هزار نفر از شخصیت های علمی حوزوی و دانشگاهی در تهیه و طراحی این الگو مشارکت داشته اند و تاکنون حدود 2900 نقد درخصوص الگوی پایه دریافت کرده ایم. علاوه بر مشارکت شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و پیش کسوت، 7 هزار نفر از جوانان نخبه کشور نیز در این طرح مشارکت داشته اند.

به گفته اکبرزاده، مراحل طی شده در طی 7 سال گذشته، گام نخست برای طراحی و تهیه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است و اکنون در آستانه شروع گام دوم هستیم. مأموریت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 2 سال آینده شامل تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری است؛ بنابراین محصول باید در مراجع سیاستگذاری و اجرایی تشریح و بازخورد آن در این مدت دریافت شود.

دبیر نشست بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: هدف از برگزاری این نشست، تمرکز بر تبیین و تشریح الگو در مجامع علمی و سیاستگذاری و تقسیم کار است. برای معرفی الگو و تبیین الگو باید وفاق نسبی داشته باشیم و به یک منطق واحد و فهم مشترک برسیم و هدف از جلسه امروز، وفاق ذهنی و فهم مشترک برای معرفی الگو با ادبیات مشترک است.

در بخش بعدی این نشست، اعضای اندیشکده های مختلف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به طرح مسائل و پرسش های مختلف پیرامون طراحی این الگو پرداختند.

حجت الاسلام سید حسین میرمعزی با محور تأمین وجه اسلامیت در الگوی پیشرفت سخنرانی و تأکید کرد: یک الگوی اسلامی پیشرفت داریم که در سطح پایه و عمومی، 3 عنصر مبانی نظری، مبانی عملی و آرمان دارد. این بخش الگو باید از مبانی اسلامی استنباط شود.

رئیس اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: منبع استنباط در این 3 عنصر، آیات و روایت هستند و باید به روش اجتهاد این عناصر استنباط شود.

سخنرانی دکتر غلامعلی افروز بر نقش الگو در شکل گیری انسجام و عزم ملی در کشور و همچنین، راه های تبدیل الگو به یک گفتمان ملی متمرکز بود.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تأکید کرد: اگر انسان مطلوب اندیش نباشد، دغدغه پیشرفت نخواهد داشت. طراحی الگوی پیشرفت، پاسخ به نیاز جدی انسان های وارسته و خلاق است.

Back to top