یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دهمین نشست کار گروه چرخه نوآوری با حضور دکتر حسین سالار آملی و اعضای چرخه نوآوری در روز دوشنبه، 25 دی ماه سال جاری از ساعت 16 تا 18 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

 

موضوع این نشست که ادامه نهمین نشست کارگروه است «بررسی عوامل شکست و علل عدم موفقیت شرکت‌های فناور و نوآوری» می‌باشد که آقای دکتر سیدجواد حسینی، به ارائه گزارش خواهند پرداخت.

Back to top