یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

امنیت غذایی روستاییان

"الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی روستاییان کشور"، عنوان مقاله دکتر منصور شاه‌ولی در نوبت بعدالظهر چهارشنبه همایش و منطقه مورد مطالعه، جنوب استان کرمان بود. در این مقاله الگوی اسلامی – ایرانی، یک برنامه راهبردي و کلان برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب و در واقع مجموعه‌ای نظام‌مند از اصول، قواعد، قوانین و راهبردهایی است که در ساختاری مطلوب در تعامل بر یکدیگرند که الگوي اسلامی- ایرانی بايد مشتمل بر سه امر است:.تحليل وضعيت موجود، تبيين وضعيت مطلوب و راهبردهای حركت از وضعيت موجود به مطلوب.روش تحقیق مقاله این‌طور توصیف شده است: تحقیق با روش‌های اسنادی و میدانی و با کارکرد توصیفی و اکتشافی و بهره‌گیری از "فن پیمایش" داده‌ها جمع‌آوری شد، تا راهنمای توصیف، پیش‌بینی و تجزیه‌ و تحلیل روابط متغیرهای تحقیق برای تعیین الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی برای منطقه مورد پژوهش باشد. مأموریت های حمایتی، مدیریتی و آموزشی الگوی اسلامی- ایرانی امنیّت غذایی، از موارد مورد توجه این پژوهش است.

 

سیاستگذاری امنیت غذایی

"رویکرد غذاخیز یا خوراک‌بوم و استلزامات آن برای سیاستگذاری امنیت غذایی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، مقاله دکتر محمد شریف شریف زاده، دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود. در ادبیات تحقیق این مقاله آمده آسيب‌پذيري محصولات كشاورزي در روند جهاني شدن، فشار رقابتي، تنزل قيمت و نرخ مبادله مواد خام و محصولات غذايي در قياس با محصولات صنعتي جايگاه و حساسيت حمايت از اين بخش را بيشتر جلوه‌گر مي‌کند. از سوي ديگر تامين امنيت غذايي و حفظ محيط زيست از ابتدايي‌ترين و در عين حال حائز اهميت‌ترين وظايف بخش كشاورزي‌ است. امنيت غذايي و توسعه بخش كشاورزي، راهبردهای توسعه کشاورزی به منظور افزايش توليد محصولات غذايي و غذاخیز یا خوراک‌بوم:‌ نگاهی سیستمی به امنیت غذایی پایدار، سه بخش اصلی مورد بررسی پژوهش است. مقاله یاد شده، استناد به مطالعه فائو (2002) دارد که پيش‌بيني كرده بود: شوربختانه نابرابري‌ها در قرن حاضر نيز ادامه خواهد يافت و طبق برآورد، به رغم برخي پيشرفت‌هاي چشم‌گير در امنيت غذايي و تغذيه تا سال 2015 (عمدتاً از طريق افزايش توليد داخلي و تا حدودي با افزايش واردات)، هنوز هدف تعيين شده در اجلاس سران جهان، يعني كاهش تعداد گرسنگان به نصف تا سال 2015، هدفي دور از دسترس بوده و حتي ممكن است تا سال 2030 هم محقق نشود.

 

چارچوب رابطه الگوی انسان و محیط زیست

"دیدمانی قیاسی بر نگرش‌های کلان غربی و اسلامی در حوزه رابطه انسان و محیط زیست"، عنوان مقاله دکتر محمد علی فیروزی و درباره محیط زیست و دانشی بود که تنظیم کننده رابطه میان انسان و محیط است؛ دانشیمبتنی بر شناخت و بررسی عناصر تشکیل دهنده تنوع زیستی. این دانش با تکیه بر چهار عنصر حفاظت،حمایت،پایداری و مهرورزی به طبیعت درصدد است با تحلیل روابط در چرخه حیات،ضمن ارائه برنامه ای جهت ادامه زندگی بر روی زیست بوم ها،پویایی تنوع زیستی را فراهم کند. به گواه این پژوهش، انسان کریم که صاحب مقام خلافت الهی است، زیباییها،جمال و جلال الهی را در طبیعت نیز حافظ است و با نگرش الهی،نسبت به آن توجه و احاطه دارد و در آبادانی،احیا و سالم سازی محیط پیرامون،متعهد است؛از این رهگذر،حاکمان الهی که برپاکنندگان امر الهی و اقامه کنندگان سنتهای ربوبی اند،در شمار اولین پیشگامان نهضت سالم سازی محیط زیست و معمورداشتن آن هستند. این تحقیق تلاش دارد بگوید اکنون و به ویژه با نگاهی آینده‌پژوهانه، اهمیت بیش از پیش حفاظت و حمایت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست.بنابراین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که داعیه دار تدوین الگویی اسلامی برای پیشرفت کشور است،نمی تواند بی توجه به نگرشها و رهنمودهای اسلامی در ارتباط با محیط زیست و در این چارچوب رابطه الگوی انسان و محیط زیست از دیدگاه شرع باشد اما مسئله این است که با توجه به اهمیت آن به اندازه کافی در پیش نویس‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که تاکنون تدوین و انتشار یافته، نمود نیافته است.

 

رژیم متعادل و بهینه

مقاله دکتر محمد شاهدی در این همایش،"اصلاح الگوی تولید و مصرف غذا برای تامین امنیت و سلامت در جامعه اسلامی پیشرفته" بود. دسترسی همه مردم، در همه زمانها، به غذای کافی، برای زندگی فعال و سالم، فراهم بودن غذا، دسترسی همه به غذا، کافی بودن غذا، مطلوبیت از نظر تغذیه ای و سلامت غذا، تعریف بانک جهانی و فائو از امنیت غذایی است که در این مقاله به آن اشاره شده است. در مقاله دکتر شاهدی، درباره شرایط مصرف در ایران براساس سبد غذایی مطلوب، مقدار سرانه گوشت قرمز معادل حدود 8/13کیلو گرم در سال است.بنا بر گزارش وزارت کشاورزی و اتحادیه مرغداران سرانه مصرف مرغ در کشور بین 20 تا 25 کیلوگرم است در صورتیکه مقدار سرانه مصرف دنیا 15 کیلوگرم است.براساس سبد غذایی مطلوب مقدار سرانه  گوشت سفید، 64 گرم در روز و معادل حدود 23/4 کیلو گرم در سال باید باشد. کمبود برخی اقلام ضروری در رژیم غذایی ایران نسبت به یک رژیم متعادل و بهینه وجود دارد. مصرف برخی از مواد غذایی که نه تنها برای بدن فایده ندارد بلکه موجب چاقی، دیابت، مشکلات قلبی عروقی می‌شود. در رژیم متعادل و بهینه نه تنها ضرورتی نسبت به افزایش  مصرف موادی چون روغن و شکر نیست بلکه عدم مصرف آنها در حدی که هم اکنون استفاده می شود موجب بهبود تغذیه و سلامت بیشتر جامعه خواهد شد.

 

Back to top