جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشست الگوی پایه؛ اقتصاد مقاومتی یکی از نشست های پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، صبح امروز(چهارشنبه) ساعت 10:30 تا 13:00 در سالن سه مرکز همایش های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با حضور دکتر حسین راغفر و دکتر منصور خلیلی عراقی از اعضای هیات رئیسه این نشست برگزار شد.

 

تحقق اقتصاد مقاومتی

اثرنا اطمینانی اقتصاد کلان(نرخ ارز و نرخ رشد) بر توان اقتصاد مقاومتی در کشورهای منتخب در حال توسعه، اولین مقاله ارائه شده توسط دکتر احمد جعفری صمیمی استاد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران بود که بر اساس آن عواملی چون پرهیز از سیاستهای نوسان‌زا توسط دولت، افزایش رشد صنعتی شدن، کاهش اتکا به نفت به عنوان یکی از عوامل نااطمینانی، اصلاح نظام مالیاتی، تشویق بخش خصوصی، تشویق مصرف داخلی، رقابتی کردن صنایع و دانشگاهها، اقتصاد دانش‌بنیان و تشدید تولید، اقتصاد اخلاقی - الگوی اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شد.

 

مفهوم بحران و نظم

روش شناسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و مسئله اقتصاد از دیگر مقالاتی بود که توسط دکتر عبدالحمید معرفی محمدی ارائه و ضمن آن به مباحثی مانند مفهوم بحران و نظم اشاره شد.

دکتر معرفی محمدی در این مقاله به مفهوم تضاد مشروعیت و کارایی و ارائه راه حل هایی برای حل تضادها پرداخت.

 

ضرورت پیشرفت

در ادامه این نشست دکتر حمیدرضا نواب پور به ارائه مقاله ای تحت عنوان پیش­نهاد افقی برای کاراتر کردن نظام آماری به منظور تولید شاخص­های ارزیابیپرداخته و عنوان کرد: وجود الگویی اسلامی ایرانی پیشرفت را ضروری می‌کند.

بر اساس این مقاله، نبود اطلاعات آماری جامع؛ روزآمد و در دسترس بر مشکلات تدوین؛ اجرا و نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای می‌افزاید. این مسائل جملگی گویای ضرورت تغییر نگرش در نظام تولید، اطلاع رسانی و کاربری آمار در کشور است و این موضوع به ضرورت تاسیس نظام آماری می پردازد.

دکتر نواب پور در ارائه موضوع خود تصریح کرد: موفقیت برنامه‌ریزی بـا هـر هـدف و الگویی، بدون دسترسـی بـه اطلاعـات فراگیـر و جدیـد دربـاره وضـع موجـود و نیـز بـدون ترسـیم شاخص‌های کمی ارزیابی­، تقریباً محال است. علاوه بر آن ضعف جدی نظام آماری کشور در فراهم کـردن به‌موقع آمارهای روزآمد، موجب هدف­‌گذاری‌های غیر واقعی در برنامه‌ریزی­های توسعه­ای خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این سخنرانی سعی شد ضمن بیان چالش‌های نظام آماری ملی فعلی، افقی جدید برای نظام آماری ملی مطلوب کشور ارائه شود.

 

اقتصاد متعارف

تحليل ويژگي-هاي مقام پولي ايده آل در سند افق آينده پيشرفت نیز در قالب مقاله ای توسط دکتر ایمان باستانی فر، عضو هیات علمیگروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ارائه شد که بر اساس آن، ویژگی ها و شاخص های مقام پولی  ایده آل در نظام اقتصاد متعارف مطرح شد.

معرفی ویژگی ها و شاخص های مقام پولی  ایده آل در نظام اقتصاد متعارف از محورهای این مقاله بود که بر اساس آن مقام پولی مسلط متاثر از کلاسیک های جدید، در نظام سرمایه داری، مقام پولی خیرخواه متاثر از کلاسیک های جدید، در نظام سرمایه داری، مقام پولی هژمون، متاثر از تفکر ضد سرمایه داری و سوسیالیستی گرامشی، مقام پولی پدرسالار، متاثر از سرمایه داری و اخلاق در کشورهای آسیایی مانند چین، مقام پولی شریعت محور متاثر از شورای فقاهتی در کشورهای اسلامی ارائه و تعریف شد.

در این مقاله همچنین استقلال در ابزار، اهداف و  استقلال از دولت، به عنوان یکی از الگوهای پیشنهادی مقام پولی پیشنهاد شد.

 

معیارهای پیشرفت از دیدگاه اسلام

بررسی رانت‌جویی و پیامدهای آن بر معیارهای الگوی اسلامی پیشرفت نیز از دیگر مقاله هایی بود که توسط دکتر امیر جباری در این نشست ارائه شد. بر اساس آن، در تعریف رانت آمده است: درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حقوق اقتصادی ویژه که افراد یا گروه های همسود صاحب نفوذ به صورت قانونی از طریق نفوذ بر سیاستمداران، قانونگذاران یا مجریان (بوروکرات‌ها) بدست می‌آورند،‌ رانت می‌نامند. دیگران از این امتیازات بی بهره‌اند و با دستیابی به آنها می‌توان به موقعیت‌های ممتاز سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و سرمایه های مالی رسید.
در این مبحث همچنین به معیارهای پیشرفت از دیدگاه اسلام اشاره شده و تقسیم مسئولیت‌ها بر اساس توانمندی و شایستگی افراد، پیشرفت جنبه‌های علمی از جمله خلاقیت و نوآوری، مردم سالاری بر پایه تکریم و عزت مندی، تأمین معاش افراد در حد کفاف، اتحاد و همبستگی، دینداری، عدالت و ... از معیارهای پیشرفت نام برده شد. علاوه بر آن، سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت توسط دکتر حسین محمدی و مقاله ای کوتاه با عنوان نقش توسعه روستا و بخش کشاورزی در مقاوم سازی اقتصاد ایران توسط دکتر سید رضا میر عسکری در این نشست ارائه شد.

در انتهای این نشست جلسه پرسش و پاسخی پیرامون مباحث ارائه شده برگزار و به سوالات حضار پاسخ داده شد.

Back to top