یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجمین نشست عمومی انديشكده آب، محيط زيست، امنيت غذايي و منابع طبيعي در روز چهارشنبه 6 آبان ماه 1394 با موضوع انتخاب و تعریفِ مفاهیم و شاخص‌های پیشرفت در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

در این نشست که با حضور بیش از چهل نفر از اعضاء، اندیشمندان و صاحب‌نظران امور مرتبط با حوزه‌های اختصاصی اندیشکده تشکیل شد در ابتدا دکتر روزی طلب، دبیر اندیشکده گزارشی از بحث‌ها و پیشنهادات مطرح شده در نشست‌های مرداد و شهریور ماه سال جاری اندیشکده و بررسی‌های کارشناسی کارگروه مربوطه که در چهار جلسه به بررسی و تدوین مفاهیم و شاخص‌های پیشرفت پرداخته بودند، را به اطلاع حاضرین رسانید.

در ادامه بیش از 30 نفر از حاضرین، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص شاخص‌های مهم پیشرفت در این حوزه بیان داشتند که مقرر شد در تدوین گزارش نهایی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در این نشست مفاهیم شش‌گانه پیشرفت در حوزه اختصاصی اندیشکده آب، محيط زيست، امنيت غذايي و منابع طبيعي که شاملِ امنیت آبی، امنیت غذایی، خوداتکایی، پیشرفت صنعتی، پایداری منابع طبیعی و محیط زیست سالم بود با ارائه اصلاحات و پیشنهادهایی در محدوده شاخص‌های ذیربط مورد تأیید نشست عمومی اندیشکده قرار گرفت.

Back to top