یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر فرج الله احمدی رئیس کمیسیون تحليل تحولات تاريخي اسلام و ايران در نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه با بیان این‌که تاریخ ایران به مثابه دانش پایه برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح کلان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز به عنوان مبنایی برای وحدت ملی و انسجام اجتماعی در دوران جدید و در شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه‌های پایه مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: تاریخ ایران از دیگر سو نیازمند بررسی و تبیین بیشتر به منظور کمک به تدوین و شکل‌گیری الگوی پیشرفت ایران است.

وی افزود: نظر به اهمیت لحاظ کردن دانش تاریخ در برنامه‌های کلان و برنامه ریزی کشور و فراتر از آن، کمیسیون تحلیل تحولات تاریخی اسلام و ایران گزاره‌ها و راهبردهای کلانی را برای لحاظ در سند الگوی پایه پیشنهاد می کند.

دکتر احمدی تصریح کرد: راهبرد مهم، توجه به رویکرد تاریخی و تمدنی در تنظیم سند الگوی پایه است و اهمیت این راهبرد از آنجاست که اساساً پیشرفت یک مقوله تاریخی و تمدنی است. این رویکرد تمدنی مبتنی بر استفاده از نتایج تحقیقات حوزه پیشرفت در چهار حوزه قبل از اسلام، دوره اسلامی تا عهد صفویه، حوزه تمدنی ایران عصر صفوی و دوره نوگرایی و تجدد در تاریخ معاصر است.

وی تاکید کرد: عناصر مورد نظر در این دوره تمدنی شامل نخبگان و سرآمدان، نهادها و موسسات حوزه پیشرفت و توجه به تفکرات تمدنی با تاکید بر زبان فارسی به عنوان زبان معیار و در نظر گرفتن رویکرد تمدنی در حوزه جهان ایرانی، ضرورت ایجاد واکاوی تاریخی، مدیریت منابع تمدن ساز، توجه به فرآیند تاریخی پیشرفت به مثابه یک موضوع مکمل پیشرفت و بررسی مقایسه‌ای تمدن ایرانی و سایر تمدن‌ها است.

دکتر احمدی تصریح کرد: اعضای کمیسیون پیشنهاد کردند که با توجه به کاربرد دقیق و مؤثر دانش تاریخ در تدوین سند الگوی پیشرفت، اندیشکده تاریخ و تمدن ایران در مرکز الگو راه اندازی شود.

Back to top