یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در جلسه‌اي كه صبح روز چهارشنبه 29 آبان ماه 1392با حضور مديركل محترم نظارت و ارزيابي، كارشناسان و برخي از دبيران انديشكده‌ها در سالن اجتماعات مركز برگزار گرديد

جناب آقاي دكتر علمايي با بيان ويژگي‌هاي برجسته كشور سنگاپور در توسعه، انتخاب تجربيات اين كشور را در راستاي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت انتخابي بجا و سودمند برشمردند. ايشان با بر شمردن اقداماتي كه در سالهاي گذشته در كشور سنگاپور در رابطه با توسعه اقتصادي و سياسي و اجتماعي انجام شده است به شرح نگاه حكومت و مردم سنگاپور نسبت به بحث توسعه، هويت و شايسته سالاري پرداختند. در ادامه ايشان با بررسي دلايل موفقيت كشور سنگاپور اشاره داشتند كه برای آنکه مدل توسعه يك كشور در کشور دیگر نیز با موفقیت تکرار شود چهار شرط زير  باید وجود داشته باشد.

- فرهنگ و شباهت نژادی کاری وجود داشته باشد

- سیاست توسعه اقتصاد کشور باید با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته باشد. 

- حرکت کشور باید از یک جامعه فقیر در حال توسعه به سمت یک ملت صنعتی و پیشرفته باشد.

- منجر به فروپاشی سیستم سیاسی نشود.

همچنين نتايج زير را مي توان به عنوان دستاوردهاي اين نشست بر شمرد:

  1. نقش استراتژیک دولت در دستیابی به توسعه ( نقش نخبگان و گروه های نوساز)
  2. بسیج سرمایه انسانی به منظور بالا بردن بهره وری
  3. استمرار و توسعه زیر ساختهای اقتصادی.( درگیر شدن در اقتصاد جهانی هم به منظور بهره بردن از فرصتها و هم روز آمد کردن اقتصاد )
  4. استفاده از مزیت های ژئوپلوتیک در جهت توسعه اقتصاد کشور

5 . تاکید و توجه به توسعه نیروی انسانی و ارجحیت دادن کمیت بر کیفیت

Back to top