جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نخستین نشست حلقه فكري جوانان با موضوع «دستيابی به علم و فناوری درون زا» با سرپرستی دکتر غلامحسین رحیمی استاد تمام دانشگاه و همكار كنگره و جمعي از اعضاي اين حلقه فكري در محل سالن همايش هاي مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار گرديد.

اين سلسله نشست ها قرار است با هدف ارائه دستاوردهای علمی نو در موضوعات مربوط به پیشرفت و توسعه در ابعاد گوناگون آن و نیز استفاده از ظرفيت هاي فكري و مشاوره اي دانشجويان ممتاز و علاقه مند در حوزه مباحث پيشرفت و ايجاد محيط انديشه ورزي و دريافت نظرات و ايده‌هاي تازه از جوانان و در قالب حلقه هاي فكري جوانان به طور مداوم و منظم برگزار گردد.

پس از معارفه افراد و سوابق مطالعاتی و اجرایی آنها، جناب آقای دکتر رحیمی توضیحات مبسوطی در خصوص اهمیت تولید علم یا دانش بومی و دورن‌زا و جایگاه آن در پیشرفت همه جانبه کشور ارائه فرمودند.

در ادامه، هر يك از حاضرين به بيان ديدگاه ها، نظرات و دغدغه‌هاي خود در موضوعات مرتبط با تولید علم از جمله؛ تعریف علم یا دانش بومی، اهمیت نظریه ‌سازی در تولید علم، جدایی علم از جغرافیا و مکان، شایسته سالاری زمینه ساز تولید علم و پیشرفت علمی، لزوم تفکیک بین ایدئولوژی و تکنولوژی و ... پرداختند و با طرح سئوالاتي همچون ضمانت اجرايي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت، نقش پژوهشگران و محققان در تحقق و تدوين الگو و اقداماتي كه در اين راستا بايد انجام دهند و همچنين سطوح بهره ‌مندي از توانمندي‌ هاي جوانان در مراحل مختلف تدوين الگو از نقش مشاوران فكري مركز تا مرحله اجراء و ... مسائل و ديدگاه هاي خود را بيان نمودند. در پايان جناب آقای دکتر رحیمی به جمع‌بندی و جهت ‌دهی نهایی مباحث و پاسخگويي به سوالات مطروحه حاضرين، پرداختند.

در انتهای نشست مقرر گردید در جلسه آینده، شرکت کنندگان در زمینه‌ تخصصی خود، مشکلات موجود جهت تولید علم یا دانش بومی را در قالب یک گزارش ارائه دهند.

Back to top