یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

دکتر هادی اكبر‌زاده، عضو شورای عالی مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت با اشاره به اين كه منظور از تقسيم كار ملی، استفاده بهينه از ظرفيت ملی است درباره چرايی آن گفت: آسيب‌شناسی اسناد برنامه‌ای كشور نشان می‌دهد كه در آنها از تمام ظرفيت علمی كشور استفاده نشده و همچنين‌، چشم‌انداز مشتركی شكل نگرفته است.

معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از همه ظرفيت نخبگان كشور در تدوين الگو، اظهار كرد: تقسيم كار ملی نه فقط صرفاً در مرحله‌ اجرای الگو، بلكه در تدوين الگو نيز مد نظر قرار گرفته است.

دکتر اكبرزاده ادامه داد: به منظور طرح موضوع در بين جامعه و آشنايی اقشار مختلف با محتوای الگو و بهره‌مندی از نظرات انديشمندان و صاحب‌نظران در كليه مراحل تدوين الگو، برای هر يك از مراحل كار، پيوست گفتمان‌سازی طراحی شده كه با كمك رسانه‌های مختلف از جمله رسانه ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دکتر اكبرزاده تصريح كرد: طبق فرمايش رهبری، مركز نبايد اين حركت را در انحصار بگيرد، لذا شرح وظايف مركز به نحوی تدوين شده كه چندان در همه كارها دخالت نكنيم، لذا مركز، نقش فرماندهی و عملياتی را ندارد بلكه نقش مركز راهبری و ساماندهی است و بنابراين ساختاری چابك، پويا، هوشمند و فراستادی دارد.

عضو شورای عالی مركز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، پيشرفت را فرآيند حركت از وضعيت موجود جمهوری اسلامی به وضعيت مطلوب عنوان كرد و با اشاره به اهداف سه‌گانه مركز الگوی اسلامی پيشرفت كه تعميق و توسعه تفكر، تحقيق و نظريه‌پردازی درباره‌ الگو، ايجاد و حفظ فضای گفتمانی اصيل و قوی در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگو و طراحی و تدوين پيش‌نويس الگو است اظهار كرد: اين اهداف، ارتباط نزديكي با هم دارند چون تدوين الگو بدون تعميق و توسعه‌ تفكر و تحقيق ميسر نيست و اين امر هم بدون ايجاد و حفظ فضای گفتمانی محقق نمی‌شود.

وی با بيان اين‌كه هر حركت هدفمند، نيازمند نقشه راه است، بيان كرد: تدوين الگو كه حاصل فرآيند تعميق و توسعه‌ تفكر در يك فضای گفتمانی است بدون نقشه راه ممكن نيست.

Back to top