یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، سیدمحمدمهدی میرباقری در دومین کنفرانس الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و در نشست «مفاهیم و مبانی عمومی پیشرفت»، توسعه اجتماعی را مستلزم دارا بودن سه ویژگی عمیق، هماهنگ و فراگیر بودن دانست و افزود: سبک زندگی به معنای توسعه نیست، بلکه باید بنیان‌های اجتماعی و ساختارهای اجتماعی نیز تغییر کند، در مدیریت اجتماعی تا یک اندیشه مدون نداشته باشیم و موانع و مقدورات آن را مشخص نکنیم نمی توانیم برنامه ریزی کرده و در نهایت به الگوی مشخصی دست یابیم.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با تأکید بر اینکه برخی کارشناسان توسعه در کشور بر همگرایی برای دستیابی به الگوی توسعه اصرار می‌ورزند، اظهار داشت: توسعه بدون همگرایی ممکن نیست و جامعه باید به یک گرایش واحد برسد و البته بدون دغدغه‌های مشترک اجتماعی توسعه اجتماعی دست یافتنی نیست.

وی با اشاره به اینکه فلسفه اسلامی دنباله‌رو فلسفه یونانی نیست، ادامه داد: بر اساس اندیشه‌های فلسفی تاریخی، همان طور که تکامل بدون همگرایی ممکن نیست، بدون واگرایی هم دستیابی به تکامل امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم با بیان اینکه در نظریه برخورد تمدن‌ها نمی‌توان به توسعه مبتنی بر همگرایی رسید، خاطرنشان کرد: برخی کارشناسان، انقلاب اسلامی را مانع توسعه می‌دانند، در حالی ‌که انقلاب اسلامی از عوامل اصلی توسعه‌یافتگی است.

میرباقری افزود: اگر لیبرالیسم و اومانیسم بنیان‌های تجدد را شکل می‌دهند، اگر فردیت و هویت خودبنیاد اجتماعی بنیادهای توسعه مدرن را شکل می‌دهد، همه این موارد در سکولاریسم خلاصه می‌شود.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی مسیر دیگری در جریان تجدد و تکامل اجتماعی است، انقلاب اسلامی به دنبال یک توسعه دیگری است که از تغییر بنیادهای اجتماعی شروع می شود که در این زمینه شاهد پیشرفت‌هایی بوده‌ایم.

میرباقری در پایان خاطرنشان کرد: طراحی الگوی توسعه بدون یک نگاه فلسفی تاریخی و توجه به نقاط همگرایی و واگرایی ممکن نیست، بنابراین برای دستیابی به الگوی پیشرفت باید بر اساس مبانی و ایدئولوژی اسلامی حرکت کنیم.

Back to top