یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

در پی مذاکرات رئیس دانشگاه صنعتی شریف و معاون هماهنگی و نظارت فرآیندی مرکز، توافقات لازم در خصوص نحوه همکاری این دانشگاه در فرآیند تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ­عمل آمد.

بر این اساس پژوهشکده سیاست گذاری علم، فناوری و صنعت از سوی دانشگاه طرح پیشنهادی تهیه پیش‌نویس سند «چرخه نوآوری» را به مرکز ارائه نمود. پس از برگزاری جلسات مشترک، چارچوب همکاری تدوین گردید و اکنون دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت گروهی از اساتید این دانشگاه تهیه سند یاد شده را آغاز کرده است.

Back to top