جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

به منظور آشناسازی و اطلاع رساني فعاليت هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و همكاري در زمينه برنامه هاي جاري آن به ويژه برگزاري اولين كنفرانس نقشه راه طراحي و تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، نخستين كنگره پيشگامان پيشرفت و چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي، جلسه اي با حضور مديران فرهنگي دانشگاه هاي منطقه چهار كشور در محل دانشگاه اراک در تاریخ هجدهم اسفندماه 1390 تشكيل و موضوعات چندی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدا جناب آقاي متقيان رئیس دفتر ارتباطات و گفتمان سازی مرکز توضيحاتي در زمينه تاريخچه، اساسنامه، اهداف، وظايف، اعضاي شوراي عالي مركز، انديشكده هاي مركز و برنامه تقسيم كار ملي ارائه نمودند. در ادامه جناب آقاي الهياري نماینده دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت به تشریح برگزاری سه همایش فوق الذکر پرداختند. تشریح محورهاي اين همايش ها، تاريخ برگزاري، مهلت دريافت مقالات، شيوه ارسال مقالات و آدرس پایگاه اينترنتي مربوط از جمله این موارد بود.

در این جلسه از دانشگاه ها درخواست شد در چهار زمينه زير همكاري لازم را به عمل آورند:

- اطلاع رساني گسترده به استادان، دانشجويان و تشكل هاي دانشجويي

- مساعدت در برگزاري جلسات هم انديشي مربوط

- همكاري در عزيمت تشكل هاي دانشجويي به نخستين كنگره پيشگامان پيشرفت

- همچنين اعلام شد مركز آمادگي دارد در خصوص اعزام افراد صاحب نظر به دانشگاه ها در صورت اعلام آمادگي دانشگاه ها جهت برگزاري نشست هاي هم انديشي اقدام نمايد.

سپس اعضاي حاضر در جلسه نكات و محورهاي زير را بيان نمودند:

- ضرورت اطلاع رساني بيشتر در زمينه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

- طرح موضوعات و مطالب مرتبط با الگو با مردم

- فرهنگ سازي الگو براي همه اقشار جامعه حتي كودكان (مثلاً از طريق پويا نمايي هاي مناسب)

- ضرورت آسيب شناسي برنامه هاي كلان قبلي كشور

- انجام نظرسنجي هاي علمي از استادان، محققان و فرهيختگان كشور

- جهت دادن به پايان نامه ها و رساله های دانشجویان به سوي تحقيق در زمينه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

- برقراري ارتباط نظام مند با دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي (ترجيحاً از طريق وزارت علوم و دستگاه هاي مربوط).

- تشكيل انجمن هاي علمي دانشجويي خاص الگو

- استفاده از تجارب مثبت گذشته و مستندسازي و بهره برداري از آنها

- استفاده از تجارب كشورهاي خارجي

- ضرورت توجه به مباني و اهداف در تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

لازم به ذکر است مدیران فرهنگی دانشگاه های اراک، تفرش، پردیس قم دانشگاه تهران، حضرت معصومه (س)، شهرکرد، صنعتی اصفهان، صنعتی اراک، صنعتی قم، قم، کاشان، مالک اشتر اصفهان و مفید در این جلسه حضور داشتند. 

دیدگاه‌ها  

Back to top