جمعه, ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

نشست سالانه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی به ریاست دکتر زالی و با حضور اعضای اندیشکده و مدعوین از سازمان های مختلف تشکیل گردید،

دکتر اکبرزاده، معاون هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز که به عنوان مهمان در نشست سالانه اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی شرکت کرده بود، در ارتباط با اهمیت نقش و تقویت ساختار اندیشکده های مرکز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت اندیشکده‌های الگو، اظهار داشت؛ با توجه به نظام نامه جدید،‌ اندیشکده های مرکز، توسط کارگروه ویژه ای به منظور گسترش و هدف مند شدن فعالیت ها و همکاری بین اندیشکده ای تقویت خواهد شد.
عضو شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با اشاره به اهمیت برنامه اندیشه ورزی اعضاء اندیشکده ها اظهار کرد: لازم است اندیشکده ها بمنظور بررسی و ارایه راهکارهای تحولی برای حل مسایل اساسی کشور، اولویت های مرکز مورد توجه قرار داده و طبق شیوه نامه جدید، صاحبنظران غیر عضو اندیشکده هم می توانند در برنامه های اندیشه ورزی مشارکت داشته باشند.
درادامه جلسه، دکتر روزی طلب دبیر اندیشکده، گزارشی در ارتباط با عملکرد اندیشکده در سال ۱۴۰۲ ارایه و اشاره کرد که در سال جاری سه نفر از اعضاء اندیشکده آقایان دکتر مجید عباسپور، دکتر جواد فرهودی و دکتر محمد شاهدی طبق شیوه نامه مرکز گزارش نهایی اندیشه ورزی خود را در ارتباط با سه موضوع مهم: ۱- جایگاه انرژی های تجدید پذیر در افق بلند مدت توسعه کشور  ۲- تبیین نقش فناوری های نو و هوشمند در جمع آورری و تحلیل اطلاعات منابع آب کشور و ۳- آسیب شناسی وضعیت الگوی تغذیه موجود و ارایه  الگوی مطلوب تغذیه با توجه به توان تولیدی کشور ارایه دادند.
در ادامه نشست خانم دکتر بنفشه زهرایی استاد دانشگاه تهران، آقایان دکتر اسکندر زند عضو اندیشکده و دکتر نعمت الله خراسانی عضو اندیشکده به ترتیب گزارش جامعی درارتباط با وضعیت موجود منابع آب، امنیت غذایی و محیط زیست طبیعی کشور ارایه دادند و راهکارهای کوتاه و بلند مدت برای حل مسایل آنان را به تفصیل تشریح کردند.
در پایان نشست، دکتر زالی رییس اندیشکده، باعنایت به مباحث مطرح شده به راهکارهای تحولی ارایه شده در این نشست در ارتباط با منابع آب، امنیت غذایی و محیط زیست طبیعی کشور اظهار داشت؛ به دلیل اهمیت مباحث مطرح شده، در نشست های سال آینده اندیشکده که با حضور شخصیت های راهبردی و مسئولین مرتبط کشور برای اجرای تدابیر سند الگو برگزار می شود، ادامه بحث در دستور کار نشست ها جهت تبادل نظر  قرار خواهد گرفت.

Back to top