یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست سالانه اندیشکده امنیت و دفاع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با حضور رییس مرکز، اعضاء اندیشکده ها و مدعوین از نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی و انتظامی در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.


در ابتدای نشست آقای دکتر واعظ زاده رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به موضوع اهمیت مقوله امنیت و دفاع پرداخت و اظهار کرد: رسالت اندیشکده امنیت و دفاع را ترکیب دو عرصه حکمت نظری و عملی دانست و ادامه داد، بدون امنیت، پیشرفتی در کار نخواهد بود. در ادامه نشست سردار احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی طی سخنانی، موضوع عمق راهبردی و جبهه مقاومت را مورد بررسی قرار داد و به اهمیت جبهه مقاومت و فرصت ها و چالش های پیش روی تاکید کرد. سخنران بعدی نشست سردار دکتر ایزدی رئیس اندیشکده امنیت و دفاع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که به موضوع جنگ ترکیبی پرداخت و آن را به صورت مفصل تشریح کرد. دکتر علی عبدالرضاخانی نیز نظریه سلاح اطلاعات که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در کرسی های نظریه پردازی به تصویب رسیده بود را ارائه و محتوای مصوبه را تبیین کرد. آخرین سخنران نشست دکتر فرزندی عضو اندیشکده امنیت و دفاع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود که به بحث پیش نظریه امنیتی و دفاعی پرداخت.
گفتنی است در پایان بحث هریک از سخنرانان اعضای حاضر در نشست در فرصتی مناسب سوال ها، نقد و نظرات خود را مطرح و توسط سخنرانان پاسخ داده شد.

Back to top