یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

نشست سالانه اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی باعنوان چالش های اجتماعی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:انسجام اجتماعی و پیشرفت در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور رییس، اعضای اندیشکده و با شرکت دکتر واعظ زاده رییس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دیگر مدعوین به صورت حضوری و مجازی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه آقای دکتر پناهی رییس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی هدف از تشکیل نشست سالانه را تبیین و از دکتر واعظ خواستند که نظرات خویش را در جمع اعضای اندیشکده تبیین نماید.
دکتر واعظ زاده طی سخنانی به نقش اندیشکده در تدوین سند الگو و ضرورت انتقال پیام الگو و نحوه آن به جامعه پرداخت. در ادامه نشست آقای دکتر محمدحسین پناهی رییس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع "پیشرفت اجتماعی و انسجام اجتماعی" آقای دکتر سیدمحمد میرسندسی، عضو اندیشکده و هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)، "پیرامون تکثر و انسجام اجتماعی" سخن گفت.
موضوع "هنجارها و انسجام اجتماعی" بحثی بود که توسط دکتر مسعود گلچین، عضو اندیشکده و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی ارائه شد.
"شایسته سالاری و انسجام اجتماعی"، عنوان بحث  سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو اندیشکده و هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران بود.
دکتر غلامرضا غفاری، عضو اندیشکده و عضو هیات علمی گروه توسعه دانشگاه تهران، موضوع  "اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی"، را مطرح و دکتر احمد غیاثوند عضو اندیشکده و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به بحث "مشارکت سیاسی و انسجام اجتماعی" پرداخت.
  دکتر مجید کوششی؛ عضو اندیشکده و عضو هیات علمی گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران، بحثی را پیرامون " پویایی جمعیت و انسجام اجتماعی" ارایه و در پایان سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی؛ عضو اندیشکده و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران به بحث "گفتمان همبستگی و انسجام اجتماعی"؛پرداخت.
پس از ارایه هر سخنرانی، اعضای حاضر در نشست، با طرح سوالاتی پیرامون نکات ارایه شده، در مباحث نشست مشارکت داشتند.
گفتنی است، سخنان ارایه شده در این نشست، چکیده مقاله ای است، که کامل آن به دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در خرداد سال ۱۴۰۳ برگزار می شود، ارسال و پس از داوری در این کنفرانس ارائه خواهد شد.
خلاصه سخنان هریک از سخنرانان به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.

Back to top